Security-officer-1920x607

Hjälp med säkerhetslösningar för ditt yrke

CERTEGO erbjuder alla yrkesverksamma som är inblandade i en säkerhetslösning hjälp i arbetet, till exempel arkitekten, byggherren, projektledare och säkerhetschefen. Kontakta oss gärna så hjälper vi er att få de bästa förutsättningarna för ett lyckat projekt.

Architects-and-designers-800x450

Stöd för arkitekter

CERTEGOs konsulter och specifikationsskrivare hjälper arkitekter och andra projektansvariga konsulter med rådgivning, utveckling och framtagning av säkerhetslösningar som är specialanpassade efter byggnadens behov.

Läs mer
Builder-security-800x450

Stöd för byggherrar

Som byggherre kan du lita på oss. Vi är en nordisk leverantör av kundanpassade lösningar inom mekanisk och elektronisk säkerhet, som erbjuder projektering, installation och drift av kompletta säkerhetslösningar.

Läs mer
Construction-entreprenour-security-800x450

Stöd till entreprenörer

CERTEGOs medarbetare bistår entreprenörer och andra specificerare med konstruktion och framtagande av beslagslistor och säkerhetslösningar i samband med nybyggnation och renoveringsprojekt.

Läs mer
ProjectManager 800x450

Stöd för projektledare

CERTEGOs konsulter och specifikationsskrivare hjälper projektledare och andra projektansvariga med projektering och framtagning av säkerhetslösningar i samband med nya byggnader och renoveringsprojekt.

Läs mer
Security-responsible-800x450

Stöd för säkerhetsansvarig

CERTEGO hjälper säkerhetsansvariga med riskbedömning och säkerhetsplanering. Med ett systematiskt säkerhetsarbete kan man alltid säkra byggnadens dörrmiljöer.

Läs mer
Certificate 800x450

CERTEGOs intyg och certifikat

En komplett säkerhetslösning bygger till stor del på att rätt kompetens tillförs i varje steg. Våra säkerhetsinstallatörer har dokumenterad kunskap för att kunna uppfylla ditt behov av säkerhet.

Läs mer

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!