Vy över en sjö med bebyggelser, tåg och stadssilhuett

Säkerhetslösningar
för alla branscher

CERTEGO arbetar med öppna säkerhetslösningar och ledande varumärken. Med oss som partner får du en kostnadseffektiv och pålitlig säkerhetslösning. Trygghet och säkerhet för såväl egendom och byggnader som de människor som vistas där.

Flerbostadshus & BRF

Säkerheten i flerbostadshus måste fungera smidigt både för fastighetsägare och för boende. Vi hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar (BRF) att skapa trygga och trevliga fastigheter.

Läs mer

Kommuner & landsting

Behovet av en flexibel säkerhetslösning är stort hos kommuner och landsting som ofta inrymmer många olika typer av verksamheter och fastigheter. 

Läs mer
Retail 800x450

Detaljhandel

Vi vet att all typ av detaljhandel, från mindre butiker till varuhus och butikskedjor, kräver hög tillgänglighet och lätt åtkomst samtidigt som stölder och intrång ska förhindras. 

Läs mer
Access-control-800x450

Kommersiella fastigheter

I kommersiella fastigheter kan banker, kontor och butiker samsas. Här krävs en smart säkerhetslösning som ger hög tillgänglighet samtidigt som den skyddar både människor och inventarier.

Läs mer
Court House 800x450

Myndigheter & verk

Myndigheter och statliga verk har stora krav på hög säkerhet och flexibilitet. Här behövs en framtidskompatibel lösning som är enkel att administrera och anpassa efter olika situationer. 

Läs mer

Sjukvård & omsorg

Inom vårdsektorn finns ett stort behov av att kunna avgränsa behörigheter till olika platser och vid olika tidpunkter. En flexibel säkerhetslösning skapar trygghet för såväl anställda som vårdtagare.

Läs mer

Skolor & universitet

Skolor, universitet och andra lärosäten är platser där många människor är i rörelse samtidigt. Rätt lösningar ger trygghet för både studenter, lärare och annan personal. 

Läs mer

Hemsäkerhet för privatkunder

Genom att investera i ett säkert och smidigt låssystem som passar dig och din livsstil skapar du trygghet och förenklar vardagen för hela familjen.

Läs mer

Offentliga byggnader

I offentliga byggnader och lokaler som bibliotek, idrottshallar, muséer och arenor är kravet på säkerhet extra stort. Säkerhetslösningarna tryggar både anställda, allmänheten och din verksamhet.

Läs mer
Industry-2-800x450

Industri

Kraven för industrianläggningar ser olika ut beroende på typ av verksamhet, hur stor anläggningen är samt var den ligger rent geografiskt. Fabriker, logistikanläggningar och liknande kan omfatta flera fastigheter utspridda på olika platser och då krävs en flexibel säkerhetslösning.

Läs mer
Aviation-and-transportation-800x450

Flyg och transport

På flygplatser, tågstationer eller andra anläggningar för allmänna kommunikationer passerar en mängd människor varje dag. Det ställer höga krav på säkerhet och flexibilitet. Smarta lösningar ökar säkerheten för både resenärer, anställda och fastigheten i sig.

Läs mer

Energi och telekom

Som för all kritisk infrastruktur ställs höga krav på säkerhet. För verksamheter inom energi och telekom, som ofta är utspridda över ett större geografiskt område, är det viktigt att hitta en smart säkerhetslösning som både underlättar arbete och bibehåller hög säkerhet. 

Läs mer
Consulting-and-design-800x450

Hjälp för din yrkeskategori

CERTEGO erbjuder alla yrkesverksamma som är inblandade i en säkerhetslösning hjälp i arbetet, till exempel arkitekten, byggherren, projektledare och säkerhetschefen. 

Hitta din yrkeskategori
HBV-avtal-logo

Vi har HBV-avtal

Beställ från CERTEGO med HVB-avtal, portalen för allmännyttiga bostadsbolag. Vi hjälper er att skapa trygga och trevliga fastigheter.

 

Läs mer om HBV