CERTEGO är trygghet och säkerhet

Vår verksamhet är inriktad på att utveckla och leverera lösningar som ger trygghet och en enklare vardag för våra kunder. Om det handlar också vår vision. Den handlar också om att ta sprida vår erfarenhet och kunskap om säkerhetsbehov ännu vidare än vi gör idag - vi vill att säkerhet ska vara tryggt och enkelt för ännu fler! Våra värderingar är det som driver oss att jobba mot det målet. 

CERTEGOs vision

Norra Europas främsta expert på oberoende tillträdes- och övervakningslösningar.

Vi kunde ha sagt att vi ska bli "störst" eller "förstahandsvalet". Men vi menar att det handlar om mer än det. Att vara den främsta experten innebär att vi vill vara de som kunderna väljer för att vi är ansvarstagande och vet vad vi sysslar med.  För att de kan lita på att vi alltid vill göra vad som är bäst för dem och för att vi gör det enkelt för dem att ta hand om sina säkerhetslösningar.

CERTEGOs värdegrund

Våra värderingar är det som driver oss till att uppnå vår vision. För var och en som jobbar för CERTEGO är det dessa värderingar som ska vägleda oss när vi fattar beslut och gör våra prioriteringar. 

#1 Jag tar ansvar
Att ta ansvar börjar och slutar alltid med mig som individ. När var och en av oss tar ansvar, kan vi tillsammans uträtta stordåd.
 
#2 Vi vill alltid bli bättre
Att vara bäst är inte ett tillstånd, det är en process. Vi vill alltid lära och förbättra oss för att vara det bästa teamet och den bästa partnern för våra kunder. 
 
#3 Tillsammans gör vi det enkelt
Vi tror på samarbete. Vi är bäst när våra olika experter arbetar tillsammans som ETT CERTEGO. Det ska vara enkelt, tryggt och trevligt att jobba med oss! 

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!