Architects-and-designers-2-1920x607

Stöd för arkitekter och konsulter

CERTEGOs konsulter och specifikationsskrivare hjälper arkitekter och andra projektansvariga med rådgivning, utveckling och framtagning av säkerhetslösningar i samband med nybyggnationer och renoveringsarbeten.

Skapa optimal balans

Genom att ha en komplett beslagsplan redan i projekteringsfasen vid en nybyggnation eller renovering, säkerställer man en optimal balans mellan design, funktion och säkerhet.

Dessutom får man lösningar som är specialanpassade efter byggnadens behov. Det kan t.ex. handla om krav på brandsäkerhet, utrymning, tillgänglighet för rörelsehindrade, energibesparande elektronik eller dörrautomatik.

Maximal nytta och effekt

Hjälp och vägledning vid utformning av beslagslistor minimerar också risken för eventuella felinstallationer och bidrar till att lås och beslagslösningen ger maximal nytta och effekt.

För att skapa ett optimalt gränssnitt i dörrmiljöerna krävs det att de tekniska lösningarna samordnas mellan de olika leverantörerna. Vår erfarenhet visar att det är både kostnadseffektivt och ett bra sätt att uppfylla kundernas förväntningar på en komplett säkerhetsleverans.

 

Låt oss hjälpa dig med din säkerhetslösning

Samordningen är något som vi kan hjälpa till med under planering och installation av säkerhetslösningen. Låt CERTEGO ta hand om säkerhetslösningarna på ditt bygge. Då kan du vara säker på att du är i trygga händer. Kontakta oss för hjälp med att hantera dina projekt och säkerhetsbehov.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!