CERTEGOs ledning

Vi är verksamma lokalt och nationellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. CERTEGO har nationella ledningsgrupper för varje land och även en övergripande nordisk ledningsgrupp där landscheferna ingår.
Här presenterar vi den svenska ledningsgruppen.

Liselotte Aleslöv
Liselotte Aleslöv
Ekonomichef
021 10 96 36
liselotte.aleslov@certego.se
Ludvig Takacs
Ludvig Takacs
HR Chef
021 10 96 33
ludvig.takacs@certego.se
Pär Bohjort
Pär Bohjort
Affärsområdeschef
0171 826 44
par.bohjort@certego.se
Carina Nyman
Carina Nyman
Projekt- & Servicechef
08 588 155 07
carina.nyman@certego.se
Mathias Lygnegård
Mathias Lygnegård
Regionchef Nord
018 56 90 65
mathias.lygnegard@certego.se
Robert Gustafsson
Robert Gustafsson
Regionchef Syd & Öst
0155 25 60 95
robert.gustafsson@certego.se
Karin Strömberg
Karin Strömberg
Regionchef Stockholm
08 550 266 71
karin.stromberg@certego.se

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!