Security-for-healthcare-and-hospital-1920x607

Säkerhetslösningar för sjukvård och omsorg

Inom vårdsektorn finns ett stort behov av att kunna avgränsa behörigheter till olika platser och vid olika tidpunkter. Vi på CERTEGO hjälper dig att ta fram en flexibel säkerhetslösning som skapar trygghet för såväl anställda som vårdtagare.

Många olika krav

Vårdsektorn rymmer allt från stora universitetssjukhus med akutmottagningar och ambulansintag till vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. 

Det är miljöer som måste vara öppna, tillgängliga, säkra och hygieniska. Med ett intensivt flöde av människor finns ett behov av att avgränsa behörigheter till olika delar av fastigheten. Huvudingångar, nödutgångar, patientrum och apotek ställer därmed olika krav på säkerheten.

Flexibel lösning

Personal måste kunna låsa om utrymmen dit obehöriga inte har tillträde samtidigt som patienter och vårdtagare enkelt ska kunna ta sig in och ut ur byggnaden. Med automatiska dörrar kan huvudentrén på ett stort sjukhus hantera stora flöden med människor som passerar dagligen.

Automatiken bidrar också till en låg energiåtgång med reglerad temperatur och möjlighet för människor att snabbt ta sig ut vid händelse av fara. Det skapar en smidig och tillgänglig miljö för alla.

Snabb utrymning och hög säkerhet

Det måste gå lätt och smidigt att utrymma en stor byggnad som ett sjukhus om det börjar brinna. Utrymningsvägarna får dock inte utgöra hål i säkerhetssystemet.

Här krävs en lösning där tillträdesskyddet säkras samtidigt som det går snabbt att utrymma och åter få in alla i byggnaden igen. Kontakta oss, så hjälper vi dig att ta fram en säkerhetslösning som uppfyller båda dessa behov.

Rätt dörr minskar spridningen av bakterier

På sjukhus och vårdcentraler är risken för spridning av smitta stor. Med automatiska dörrar med sensorer eller armbågskontakter vid kirurgiska enheter förhindras spridningen av mikrober.

Dörrhandtag på exempelvis patientrum kan dessutom behandlas antimikrobiellt för att förhindra att vanliga sjukhusbakterier sprids.

Avancerade stöldskydd för apotek

Apotek som hanterar receptbelagda läkemedel är åtråvärda mål för tjuven. Hanteringen och förvaringen av farliga ämnen ställer även krav på ett system som gör att endast behöriga kommer åt dessa utrymmen.

Med rätt säkerhetslösning som kombinerar ett avancerat stöldskydd med ett restriktivt passersystem skyddas såväl allmänheten som de anställda. Vi hjälper dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för din verksamhet.

Om CERTEGO och upphandling

Många av CERTEGOs uppdrag omfattas av lagstiftning för offentlig upphandling (LOU) eller upphandling inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster (LUF). 

Inom CERTEGO har vi kunskap, erfarenhet och rutiner som uppfyller alla krav på vår leverantörsroll vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader, både vid tilldelning av kontrakt och vid ingående i ramavtal.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!