commercial-property-security-1920x607

Säkerhet för kommersiella fastigheter

I kommersiella fastigheter kan såväl banker, kontor som butiker eller andra typer av verksamheter inrymmas. I dessa miljöer vistas både kunder och anställda och då krävs en smart säkerhetslösning som ger hög tillgänglighet samtidigt som den skyddar både människor och inventarier.

Höga krav

Huvudingångar till kommersiella fastigheter passeras av en rad olika personer varje dag och det måste gå smidigt att ta sig in och ut ur fastigheten. Samtidigt måste det vara möjligt för anställda att känna sig trygga på arbetsplatsen och material, lagerutrymmen och vissa andra ytor måste vara oåtkomliga för obehöriga. Det ställer höga krav på en flexibel säkerhetslösning, något som vi på CERTEGO kan hjälpa dig med.

Rätt system för rätt utrymme

I fastigheter där många personer vistas dagligen finns ett behov av att avgränsa behörigheter till olika delar av byggnaden. Beröringsfria passersystem kan programmeras efter verksamhetens behov och det går snabbt och enkelt att ersätta eller spärra en borttappad beröringsfri nyckel. Rätt lås på rätt utrymme gör att både personal och kunder tryggt kan lita på att obehöriga inte dröjt sig kvar i fastigheten.

Lösningar för snabb utrymning vid fara

I en kommersiell fastighet finns även krav på brandsäkerhet och snabb utrymning om något skulle inträffa. Då krävs en säkerhetslösning som tryggar både anställda, kunder och verksamheten.

Tillsammans hjälper vi dig att hitta en lösning som är anpassad efter din fastighet och den verksamhet som bedrivs där.

Skapa en enklare tillvaro

CERTEGO hjälper dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Vi kombinerar kamerabevakning, nödutrymning, brandsäkerhet och larm med lås, dörrautomatik och passersystem för en perfekt anpassad, framtidssäker säkerhetslösning. Dessutom kan vi erbjuda skötsel och förvaltning av lås, nycklar och passersystem. Det skapar trygghet och en enklare vardag. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra hostingtjänster.

Kostnadseffektivt med rätt skydd

Ett intrång, en brand eller annan oförutsedd händelse kan stå fastighetsägare och verksamheten dyrt. Vi på CERTEGO hjälper dig att hitta en lösning som förhindrar stöld, skadegörelse eller annat som kan få stora och förödande konsekvenser för verksamheten. Det skapar trygghet för både kunder, anställda och ägare.

Effektiv energianvändning

CERTEGO kan även hjälpa dig att skapa en hållbar säkerhetslösning som tar med energikonsumtionen i beräkningen. Det handlar inte bara om rätt val av dörr, dörrautomatik och luftridåer. Idag finns även energieffektiva dörrstängare och andra säkerhetsprodukter med låg energiåtgång. På så sätt kan du både minska kostnaderna och spara miljön.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!