Alarm-1-1920x607

Välj rätt larm och larmtjänster

Det är viktigt att känna sig trygg. Med en fungerande larmlösning får du tidigt reda på om en brand brutit ut eller om någon gjort intrång i din fastighet. Vi på CERTEGO kan hjälpa dig att hitta rätt larm för din verksamhet eller bostad.

Du ska tryggt kunna gå till jobbet, vistas där eller i hemmet utan att känna dig osäker. En brand eller ett intrång i en fastighet är ofta ett ögonblicksverk. Då är det viktigt att ha en säker larmlösning som snabbt varnar dig. På så sätt skyddar du både människor, tillgångar och fastigheter.

Brandlarm

Ett fungerande brandlarm räddar liv. Det är viktigt att tidigt bli medveten om en brand så att man så snabbt som möjligt kan sätta in åtgärder och minska antalet skador på såväl personer som fastigheter. Med rätt brandlarm skapar du trygghet hos människor och skyddar även dina tillgångar.

Läs mer

Inbrottslarm

Ett bra skydd mot inbrott är en viktig investering för alla företag. Följderna av ett inbrott kan göra stor skada på din verksamhet i form av störningar och produktionsbortfall. Det kan även skapa en otrygghet bland personalen och rädsla för att springa på obehöriga på arbetsplatsen. 

Läs mer

Utrymningslarm

En snabb utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. Vid händelse av brand eller annan fara är det mycket viktigt att ha ett anpassat system för att kommunicera utrymning och evakuering av offentliga lokaler som butiker, hotell, skolor eller köpcentra. Det måste gå snabbt att ta sig ut.

Läs mer

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!