Security-officer-1920x607

Rapportering av missförhållanden

Vi strävar efter en öppen företagskultur med höga etiska standarder baserade på respekt och samarbete. Anställda hos CERTEGO, affärspartners och andra intressenter uppmuntras att rapportera missförhållanden som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. CERTEGO har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, kriminalitet, korruption och miljöbrott.

Vad är missförhållanden?

Med missförhållanden menas förhållanden i strid med:

 • Lagar och regler
 • Skriftliga etiska riktlinjer i företaget
 • Etiska normer med bred förankring i samhället

Några typiska exempel är:

 • Korruption och ekonomiska oegentligheter; som mutor, priskarteller, penningtvätt, bedrägeri
 • Hälsa och säkerhet; som hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering, trakasserier och rasism
 • Miljöskyddsöverträdelser; till exempel olaglig hantering av farligt avfall
 • Integritetsbrott; till exempel felaktigt bruk av personuppgifter

Hur rapporterar jag?

Alternativ 1:
Gör din anmälan via visselblåsarverktyget genom att klicka här. 

 • Rapporteringskanalen levereras av vår externa partner, WhistleB, för att säkra anonymitet. Rapporteringsprocessen är krypterad och skyddas med lösenord.

 • Rapporten skickas enkelt och säkert genom att följa instruktionerna i formuläret. När du skickar rapporten får du ett personligt ID och lösenord på skärmen. Dessa måste förvaras säkert. Du förblir anonym genom hela dialogen. Ärendet hanteras av CERTEGOs interna administratörer av visselblåsartjänsten och du kommer att få svar på dit anmälan inom 7 arbetsdagar.

Alternativ 2: Kontakta Arvid Johansson, CIO CERTEGO +46 733 732 406 arvid.johansson@certego.se

Skydd och integritet

En person som uttrycker genuin oro eller misstanke riskerar inte att förlora sitt jobb eller utsättas för någon form av sanktioner eller personliga besvär till följd av detta. Detta gäller även om det visar sig att visselblåsaren hade fel, förutsatt att hen agerat i god tro.

Med förbehåll för hänsyn till de anklagades integritet och eventuella andra sekretessfrågor, kommer visselblåsare att hållas informerade om resultatet av utredningar av anklagelser.


I fall av påstådda brottsliga handlingar, kommer den icke-anonyma visselblåsaren att informeras om att hens identitet kan behöva avslöjas under rättsliga förfaranden.

Principer för hantering av visselblåsarfall i CERTEGO

 • Alla förfrågningar ska tas på allvar. Det gäller även i fall där anmälaren är anonym.
 • Alla förfrågningar ska behandlas så snart som möjligt.
 • Alla förfrågningar hanteras konfidentiellt av alla inblandade.
 • Visselblåsarsystemet ska kunna användas utan rädsla för konsekvenser, repressalier eller hämnd.
Vid andra typer av förfrågningar kan du kontakta din närmaste filial genom att fylla i formuläret nedan, eller genom att ringa 020-24 00 00.
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!