CERTEGO women in office 1200

Mångfald och inkludering

Vi vill bygga de bästa teamen och det gör vi bäst genom att inkludera människor med olika kompetenser, personligheter och bakgrunder. På CERTEGO arbetar vi aktivt med mångfald och inkludering och strävar efter att förebygga och förebygga alla former av diskriminering.

Alla anställda samt kontrakterad personal och underleverantörer ska bidra till att diskriminering inte förekommer. Vi främjar och strävar efter en god arbetsmiljö och att erbjuda lika rättigheter och möjligheter oavsett ålder, kön, religion eller andra personliga aspekter. Detta innebär en nolltolerans mot alla former av direkt och indirekt diskriminering oavsett orsak.

CERTEGOS verksamhet har historiskt sett dominerats av män. Det är viktigt för företaget att attrahera fler kvinnliga medarbetare för att skapa en ännu mer attraktiv och jämställd arbetsplats. Vårt mål är att rekrytera och anställa fler kvinnor på befattningar inom alla funktioner och på alla nivåer.

Mål 2023

  • 20 % av alla anställda i CERTEGO är kvinnor
  • 27 % av cheferna i CERTEGO är kvinnor
  • minst en kvinna bland slutkandidaterna vid rekrytering av nya chefer.

Mål 2025

  • 25 % av alla anställda är kvinnor
  • 30 % av ledande befattningar innehas av kvinnor.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!