Vi levererar kompletta säkerhetslösningar

CERTEGO Komplett innehåller allt som behövs för stabila och smarta säkerhetslösningar. Med moduler kan du lätt addera eller byta ut delar, allt eftersom dina behov förändras. Hos oss kan du också funktionshyra –  för att du ska få en förutsägbar ekonomi i din säkerhetslösning.

En totallösning - olika delar

CERTEGO projekterar och levererar öppna säkerhetslösningar baserade på alla kända och ledande varumärken inom säkerhetsbranschen.

En totallösning kan bestå av allt från lås, larm, passersystem och porttelefoner till kameraövervakning, brandskydd, bokningssystem och inbrottssäker förvaring. Givetvis kan vi även ta hand om löpande tillsyn och skötsel.

Fokus på tid, teknik och ekonomi

En noggrann förstudie är grunden för detaljstudier och projektering av alla ingående produkter i den slutliga lösningen. I förstudien fokuserar vi främst på tid, teknik och ekonomi: en avstämd tid för implementering och driftsättning; en teknisk lösning som motsvarar de kartlagda behoven av prestanda, funktion och livslängd; och slutligen en prissättning som överensstämmer med dina ekonomiska ramar och förväntningar.

Öppna säkerhetslösningar

Mångfalden av produkter och varumärken gör att vi kan anpassa säkerhetslösningen till specifika säkerhetsbehov och krav från lagstiftning i din verksamhet och bransch. Lösningarna är alltid helt öppna. Du kan själv välja önskad leverantör av service och underhåll. I samarbetet med oss ska trygghet och valfrihet kännas naturligt.

Dina behov står i centrum

En säkerhetslösning ska skapa trygg, säker och bekväm access till både fysiska platser som en arbetsplats och digitala som ett IT-system. En komplett portfölj av lösningar, tjänster, smart ekonomi och service. Kontakta oss så lyssnar vi på dina behov! Eller om du föredrar det så kontaktar vi dig. Då måste du fylla i formuläret längre ner på sidan.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!