Municipalities-1920x607

Säkerhetslösningar för kommun och landsting

Behovet av en flexibel säkerhetslösning är stort hos kommuner och landsting som ofta inrymmer många olika typer av verksamheter och fastigheter. Vi på CERTEGO har kompetens inom lagen om offentlig upphandling och kan ta fram en säkerhetslösning som fungerar genomgående i fastighetsbeståndet

Många behov

Kommuner och landsting omfattar en rad olika verksamheter och fastighetsbeståndet ska fylla många behov. Det kan handla om skolor, hälsomottagningar, äldreboenden, kontor och andra typer av byggnader och verksamheter som ägs eller drivs av kommun eller landsting. I dessa miljöer krävs ett flexibelt och tryggt säkerhetssystem som ger möjligheter för personer med olika behörighet att få tillträde till fastigheten

Enklare vardag med ett system

Ett och samma säkerhetssystem inom hela kommunen är både kostnadseffektivt och tidsbesparande. Det förenklar vardagen för både fastighetsägare, anställda och andra som behöver tillfällig behörighet till någon av kommunens eller landstingets verksamheter.

Tryggt, flexibelt och enkelt för alla.

Nyckelfritt med rätt passersystem

Ett nyckelfritt passersystem där man enkelt kan kontrollera vem som gått in, hur länge personen vistats i lokalen samt om den använts på rätt sätt kan verkligen förenkla vardagen för både fastighetsägare, arbetsgivare och anställda. Att slippa olika nycklar till olika fastigheter underlättar för personalen och minskar det besvär och de kostnader som borttappade nycklar orsakar. Med ett passersystem med kort eller taggar spärrar du enkelt den förlorade taggen eller kortet och laddar en ny med rätt behörighet.

Effektiv energianvändning

Huvudingångar till kontor, skolor, hälsomottagningar och liknande öppnas och stängs åtskilliga gånger per dag, vilket gör att energi snabbt går åt.

Med rätt val av dörr och dörrautomatik och energieffektiva dörrstängare säkerställer du att lokalen blir lättillgänglig för besökare samtidigt som du minskar både kostnaderna och miljöpåverkan.

Vi ser till att dina säkerhetssystem fungerar

Att ett säkerhetssystem finns på plats är givetvis bra, men det innebär inte att allt sköter sig självt. Systemet måste också administreras och förvaltas för att säkerhetsnivån ska kunna upprätthållas. CERTEGO kan ta hand om detta åt dig.

Vi hjälper dig med allt från nyckelkontroll och databaslagring till drift och underhåll av anslutna system som bokningssystem eller inbrottslarm. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra hostingtjänster.

Om CERTEGO och upphandling

Många av CERTEGOs uppdrag omfattas av lagstiftning för offentlig upphandling (LOU) eller upphandling inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster (LUF).  Inom CERTEGO har vi kunskap, erfarenhet och rutiner som uppfyller alla krav på vår leverantörsroll vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader, både vid tilldelning av kontrakt och vid ingående i ramavtal.

Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig för ett samtal. 

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!