Vårt arbete inom kvalitet och miljö

Kvalitets- och miljöfrågorna är en självklarhet i dag, och mycket viktiga för CERTEGO. Vi är stolta över vårt kvalitets- och miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. 

Huvuddragen i vår kvalitetspolicy

Alla medarbetare är delaktiga i ansvaret för kvalitet, ständiga förbättringar, aktiv kompetensutveckling och att utföra varje uppdrag på ett korrekt sätt. Vi bygger förtroende genom att uppfylla eller överträffa våra kunders behov. 

Ladda ner vår Kvalitetspolicy

Huvuddragen i vår miljöpolicy

Vår miljöpåverkan begränsas genom medvetna handlingar baserade på kunskap från analyser av miljöaspekterna. Lagar och förordningar är minimikrav i vår verksamhet. Vi syftar till en kontinuerlig förbättring av den inverkan vår verksamhet har på miljön. 

Ladda ner vår Miljöpolicy.

Vår uppförandekod

CERTEGO har åtagit sig att bidra till en hållbar utveckling, vilket innefattar att identifiera, förebygga, motverka och redovisa negativa effekter på miljö, samhälle och styrning genom hela vår värdekedja. Se vår uppförandekod för affärspartner för att se vad vi färväntar oss från våra affärspartner.

Ladda ner vår uppförandekod för affärspartner

"Att vara certifierad inom ISO 9001 och ISO 14001 innebär att vi arbetar efter fastställda rutiner för att uppnå rätt kvalitet i varje steg, samtidigt som vi begränsar belastningen på vår känsliga miljö. Resultatet är säkerhetslösningar som fungerar länge, och bidrar till en hållbar utveckling där vi lever, arbetar och bor."

Läs våra hållbarhetsrapporter

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!