Vårt arbete inom kvalitet och miljö

Kvalitets- och miljöfrågorna är en självklarhet i dag, och mycket viktiga för CERTEGO. Vi är stolta över vårt kvalitets- och miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. 

Huvuddragen i vår kvalitetspolicy

Alla medarbetare är delaktiga i ansvaret för kvalitet, ständiga förbättringar, aktiv kompetensutveckling och att utföra varje uppdrag på ett korrekt sätt. Vi bygger förtroende genom att uppfylla eller överträffa våra kunders behov. 

Ladda ner vår Kvalitetspolicy

Huvuddragen i vår miljöpolicy

Vår miljöpåverkan begränsas genom medvetna handlingar baserade på kunskap från analyser av miljöaspekterna. Lagar och förordningar är minimikrav i vår verksamhet. Vi syftar till en kontinuerlig förbättring av den inverkan vår verksamhet har på miljön. 

Ladda ner vår Miljöpolicy.

Vår uppförandekod

CERTEGO har åtagit sig att bidra till en hållbar utveckling, vilket innefattar att identifiera, förebygga, motverka och redovisa negativa effekter på miljö, samhälle och styrning genom hela vår värdekedja. Se vår uppförandekod för affärspartner för att se vad vi färväntar oss från våra affärspartner.

Ladda ner vår uppförandekod för affärspartner

"Att vara certifierad inom ISO 9001 och ISO 14001 innebär att vi arbetar efter fastställda rutiner för att uppnå rätt kvalitet i varje steg, samtidigt som vi begränsar belastningen på vår känsliga miljö. Resultatet är säkerhetslösningar som fungerar länge, och bidrar till en hållbar utveckling där vi lever, arbetar och bor."

Certego_4N4A3763_tryck_A4_mailbart-1

CERTEGO publicerar hållbarhetsrapport för 2022

CERTEGO Group publicerade den 15 maj 2023 sin hållbarhetsrapport för 2022. Årets rapport belyser vår väsentlighetsanalys och våra fokusområden, inklusive mål för 2023 och 2025. Rapporten visar också de hållbarhetsmål som är mest relevanta för CERTEGO:s verksamhet och de mål som vi kan bidra mest till.

Läs mer
CERTEGO Sustainability report 2021

CERTEGO publicerar hållbarhetsrapport för 2021

CERTEGO Groups hållbarhetsrapport för 2021 tar bland annat upp arbetet med hantering av utsläpp och avfall, ansvaret för personalens säkerhet, hälsa och välmående samt vikten av att verka för jämlikhet och mångfald inom branschen. Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) är en integrerad del av vår strategi och vi intensifierar nu vårt arbete med att analysera vår påverkan på samhället och miljön omkring oss. Här kan du läsa en sammanfattning av rapporten på svenska. 

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2021

CERTEGO Sustainability report 2021
Pdf
Läs eller hämta rapporten här
download

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!