Myndigheter-och-verk-1920x607

Säkerhet för myndigheter och verk

Myndigheter och statliga verk har stora krav på hög säkerhet och flexibilitet. Här behövs en framtidskompatibel lösning som är enkel att administrera och anpassa efter olika situationer. Vi på CERTEGO kan även erbjuda tjänster inom administration och hosting för att underlätta hanteringen av säkerheten ytterligare.

Olika behov

Myndigheter och statliga verk innefattar en rad olika samhällsfunktioner och verksamheter. Kraven på säkerhet skiljer sig mellan de olika verksamheterna.

 Myndigheter ställer höga och specifika krav på säkerheten. Gemensamt för många av dem är att systemet måste vara flexibelt.  CERTEGO erbjuder flera olika tjänster eller kompletta lösningar för dessa typer av verksamheter.

Hög säkerhet och flexibilitet

 Systemet måste ha en hög integritet samtidigt som det är flexibelt så att säkerhetsnivån snabbt kan ökas vid en eventuell hotbild.

Vi på CERTEGO hjälper dig att ta fram den optimala lösningen för ett säkert och flexibelt system. Vi vet att ett säkerhetssystem måste administreras och förvaltas väl för att säkerheten ska kunna upprätthållas. Kontakta oss om du vill veta mer om hosting eller om fördelarna med att vara avtalskund.

Anpassa säkerheten för olika utrymmen

Inom försvaret och hos polisen finns många olika typer av utrymmen med allt från utbildningslokaler och kontor till vapenlager, och förvaring av beslagtaget material.

Behovet av att kunna ha olika säkerhetsgrader för olika utrymmen är stort och CERTEGO kan hjälpa till att ta fram en driftsäker lösning som är noga anpassad efter respektive lokal. Vi ser till helheten och hjälper dig att hitta rätt skydd för din verksamhet.

Öppenhet och säkerhet i kombination

En myndighet vill ofta vara öppen för allmänheten och ta emot besökare utifrån. När besökare kan kliva rakt in i verksamheten ställs dock stora krav på en väl avvägd säkerhetslösning.

Med ett tryggt skalskydd och passersystem i kombination med inbrottslarm och brandskydd skapar du de bästa förutsättningarna för en trygg arbetsmiljö för dina anställda och en välkomnande miljö för besökarna.

Rätt säkerhetsprodukter på rätt plats

Att ett säkerhetssystem finns på plats är givetvis bra, men det innebär inte att allt sköter sig självt. Systemet måste också administreras och förvaltas för att säkerhetsnivån ska kunna upprätthållas. CERTEGO kan ta hand om detta åt dig.

Vi hjälper dig med allt från nyckelkontroll och databaslagring till drift och underhåll av anslutna system som bokningssystem eller inbrottslarm. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra hostingtjänster.

Om CERTEGO och upphandling

Många av CERTEGOs uppdrag omfattas av lagstiftning för offentlig upphandling (LOU) eller upphandling inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster (LUF).

Inom CERTEGO har vi kunskap, erfarenhet och rutiner som uppfyller alla krav på vår leverantörsroll vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader, både vid tilldelning av kontrakt och vid ingående i ramavtal. Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig för ett samtal.

 

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!