Security-officer-1920x607

Stöd för säkerhetsansvarig

CERTEGO hjälper säkerhetsansvariga med riskbedömning och säkerhetsplanering. Med ett systematiskt säkerhetsarbete kan man alltid säkra byggnadens dörrmiljöer.

Bästa möjliga säkerhetslösningar

Med CERTEGOs hjälp kan du känna dig trygg i vetskapen om att alla dörrar har de bästa möjliga säkerhetslösningarna. Kraven på säkerhet och aktuella produkter för mekaniska och elektroniska lösningar måste kompletteras med en bra säkerhetsplan.

För oss är samspelet med säkerhetsansvarig viktigt för att vi ska kunna ta fram en optimal säkerhetslösning.

Anpassat efter aktuell hotbild

Våra konsulter kan utföra säkerhetskontroller som, med utgångspunkt från uppdragets komplexitet, skyddar både ägare och användare av byggnaden.

Tillsammans med dig skapar vi en säkerhetslösning som är anpassad efter den aktuella hotbilden.

Riskanalys – Säkerhetsplan – Service och underhåll – Systemadministration

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!