High angle view of library with glass windows-1920x607

Säkerhetslösningar för offentliga byggnader

I offentliga byggnader och lokaler som bibliotek, idrottshallar, muséer och arenor är kravet på säkerhet extra stort. I dessa miljöer vistas många människor samtidigt och det måste gå snabbt att utrymma byggnaden i händelse av brand eller annan fara. Här krävs en säkerhetslösning som tryggar både anställda, allmänheten och din verksamhet.

Ett flexibelt, modernt system

I arenor, konserthus och liknande byggnader krävs en flexibel och modern säkerhetslösning som är enkel att administrera. Personalen ska tryggt kunna lita på att deras utrymmen inte är åtkomliga för obehöriga, men samtidigt finns krav på brandsäkerhet och snabb utrymning om något skulle inträffa. Här vistas en rad olika människor, från arrangörer och besökare till tekniker och kioskpersonal, som alla behöver tillgång till olika delar av byggnaden. Det måste då vara lätt att tillfälligt kunna dela ut behörigheter till exempelvis leverantörer, reparatörer eller underhållspersonal.

Effektiv energianvändning

Eftersom det finns så många olika grupper som går in och ut ur offentliga byggnader leder detta till att huvudingångar till bibliotek, muséer och andra offentliga byggnader öppnas och stängs åtskilliga gånger per dag. Det sliter på dörren och energi användningen ökar.

Med rätt val av dörr och dörrautomatik och energieffektiva dörrstängare får du en dörrslösning som håller länge. Samtidigt säkerställer du att lokalen blir lättillgänglig för besökare och kostnader och miljöpåverkan minskar.

Rätt säkerhetsprodukter på rätt plats

Låter det som en omöjlig ekvation? Det är det inte. CERTEGO hjälper dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Vi kombinerar kamerabevakning, nödutrymning, brandsäkerhet och larm med lås, dörrautomatik och passersystem för en perfekt anpassad framtidssäker säkerhetslösning. Dina anställda får en tryggare arbetsmiljö och du skrämmer bort de som kontrollerar säkerhetsnivån i dina lokaler.

Vi ser till att dina säkerhetssystem fungerar

Att ett säkerhetssystem finns på plats är givetvis bra, men det innebär inte att allt sköter sig självt. Systemet måste också administreras och förvaltas för att säkerhetsnivån ska kunna upprätthållas. CERTEGO kan ta hand om detta åt dig. Vi hjälper dig med allt från nyckelkontroll och databaslagring till drift och underhåll av anslutna system som bokningssystem eller inbrottslarm. 

Om CERTEGO och upphandling

Många av CERTEGOs uppdrag omfattas av lagstiftning för offentlig upphandling (LOU) eller upphandling inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster (LUF).  Inom CERTEGO har vi kunskap, erfarenhet och rutiner som uppfyller alla krav på vår leverantörsroll vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader, både vid tilldelning av kontrakt och vid ingående i ramavtal.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!