Aviation-and-transport-2-920x607

Säkerhetslösningar för flyg och transport

På flygplatser, tågstationer eller andra anläggningar för allmänna kommunikationer passerar en mängd människor varje dag. Det ställer höga krav på säkerhet och flexibilitet. Vi på CERTEGO erbjuder en rad smarta lösningar för att öka säkerheten för både resenärer och anställda samt för att skydda anläggningen och dess tillgångar.

Ökad säkerhet för alla

På en plats där så många personer är i rörelse samtidigt krävs en smidig lösning för att ta sig från en punkt till en annan. Det måste också gå snabbt att ta sig ut om en brand eller annan fara skulle vara ett faktum. På flygplatser, tågstationer, bussterminaler och liknande platser är säkerheten av största vikt.

Med kameraövervakning och fungerande lås och larm kan både anställda och resenärer känna sig trygga. Vid intensiva flöden av människor finns också krav på brandsäkerhet och snabb utrymning om något skulle inträffa. Samtidigt måste anställda, viktig teknisk utrustning och andra tillgångar skyddas från obehöriga. Det behövs en säkerhetslösning som tryggar alla.

Trygg och smidigt

Inom transportsektorn är även tidsaspekten kritisk. Flyg, tåg och bussar avgår en viss tid och de måste vara lätt att ta sig till för resenärerna. Med automatiska dörrar vid entrén kan ett stort antal människor snabbt ta sig in på anläggningen och vidare till rätt perrong eller avgångshall.

CERTEGO har smidiga lösningar för dörrar och passersystem som förenklar för alla. Vi erbjuder dessutom skötsel och administration av systemen. Det gör att du kan känna dig trygg och vara säker på att allt fungerar som det ska. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra hostingtjänster eller om fördelarna med att vara avtalskund.

Rätt behörighet till rätt utrymme

På flygplatser, tågstationer eller andra utgångspunkter för allmänna transportmedel finns också en mängd utrymmen som endast är avsedda för anläggningens personal. Kommunikationscentraler, hangarer och utrymmen med viktig teknisk utrustning ska vara platser som endast behöriga har tillträde till. Med olika typer av kodlås och beröringsfria passersystem kan rätt person snabbt infinna sig på rätt plats samtidigt som objudna gäster stängs ute.

Kostnadseffektivt och bra för miljön

En komplett säkerhetslösning behöver inte vara lika med dyra omkostnader. CERTEGO erbjuder enskilda tjänster eller kompletta säkerhetssystem som är anpassade efter verksamheten. Med rätt lösning kan du förhindra oförutsedda händelser som kan innebära stora kostnader för verksamheten. Med energieffektiva dörrsystem vid ingångar som ofta passeras kan du dessutom minska energiåtgången och skona miljön.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!