Security-for-all-industries-view-over-lake-and-buildings-1920x607

Nationella och nordiska kunder

Som en komplett leverantör av helhetslösningar inom säkerhet är vi rätt partner för dig som har verksamhet i hela Sverige och i Norden. Tillsammans med våra systerföretag och samarbetspartners är vår täckning i det närmaste total. 

 

Vad gör vi?

Vi ser till att du som nationell eller nordisk kund har ett nära samarbete med en central kontaktperson. Via tydliga rutiner lämnar vi över ditt uppdrag till lokala kontor och säkerställer därefter att det blir genomfört på ett professionellt och tryggt sätt.

  • Central bearbetning säkerställer standardiserade och lika lösningar mellan dina enheter.
  • Kostnadseffektiviteten ökar genom central hantering av projektet.
  • Kompletta underlag för varje lösning överlämnas till våra lokalkontor.
  • En lokal projektorganisation ansvarar för att utförandet uppfyller den specificerade lösningens funktioner och krav.

Vad bidrar vi med?

Vi bidrar med kompetens igenom hela säkerhetslösningen – detta för att du ska få den bästa och mest välanpassade säkerhetslösningen för din verksamhet.

Det innebär bland annat att vi tar hand om:

  • Behovsanalys för att ringa in behov och krav.
  • Projektering av en kundanpassad lösning.
  • Driftsättning och utbildning efter kundkrav på funktion och prestanda.
  • Service, underhåll och support efter avtalade intervall och inställelsetider.
CERTEGO office 1200

Vår arbetsprocess

Projektering

Vi vill förenkla för dig då du står i begrepp att välja funktioner i din säkerhetslösning. Med en komplett produktbredd från de ledande fabrikaten arbetar vi med öppna system för största flexibilitet. Som avtalskund har du tillgång till kompetenta projektörer för rådgivning och hjälp med säkerhetsprojektering då ni skall om- eller nyetablera.

Projektledning

Efter utförd projektering sammanställer en central projektledare all nödvändig dokumentation och överlämnar det därefter till ett lokalt team. Den lokala projektorganisation ansvarar för att utförandet uppfyller ställda krav, funktion och regelverk.

Försäljning

Kommunikation avseende avtalsfrågor och avrop sker via nationellt eller nordiskt affärsansvarig. Löpande frågor kring pågående eller kommande projekt hanteras av kundansvarig som har direkt kontakt med utförande team, bygg, fastighetsägare och projektledare hos dig som kund.

Särskild kundtjänst

Vi vill att du enkelt och alltid skall komma i kontakt med oss.

Samtliga våra avtalskunder ansluts till en central kundtjänstfunktion för hantering av service och supportärenden.

Marcus Zetterberg
Key Account Manager
08-588 155 08
marcus.zetterberg@certego.se
Niclas Linnarsson
Säljare Nationella kunder
08-588 15 529
niclas.linnarsson@certego.se
Fredrik Nordström
Affärsutvecklare Nationella kunder
021-10 96 31
fredrik.nordstrom@certego.se
Pär Bohjort
Affärsområdeschef Nationella kunder
0171-82644
par.bohjort@certego.se

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!