certego sponsorship header-1

Ansök om sponsring

För CERTEGO är utgångspunkten för sponsring att främja fysisk aktivitet och fritidsmöjligheter, särskilt för barn och ungdomar, och att förebygga social exkludering.

Ansökningar till sponsorprogrammet accepteras en gång om året i februari. Vi utvärderar de ansökningar vi får in och sponsorbeloppet, och ser till att syftet med sponsringen stämmer överens med våra mål. Vi kommer att personligen informera sökande om besluten.

Ansökningsperioden för 2024 har avslutats. Ansökningar för 2025 års sponsring måste skickas in senast den 28 februari 2025.

certego sponsorship skiing

CERTEGO vill sponsra:
 

  • Sport- eller andra fritidsklubbaktiviteter för barn eller ungdomar som har ett tydligt behov av ekonomiskt stöd för att upprätthålla sina aktiviteter.

  • Ett enskilt barn eller ungdom som har ett tydligt behov av ekonomiskt stöd för kostnader såsom avgifter för lagsporter, köp av sport- eller hobbyutrustning, gymnasieböcker eller andra utbildningsmaterial.
certego sponsorship tennis

För att CERTEGO ska sponsra måste sponsorskapet:


• Stämma överens med CERTEGOs värderingar och positivt stärka CERTEGOs varumärke.

• Främjas på ett positivt sätt, t.ex. på sportkläder och sociala mediekanaler.

• Uppmärksammas i en video eller artikel på CERTEGOs kommunikationskanaler i början av partnerskapet.

• Resultera i minst två uppdateringar under samarbetets gång