Schools-and-universities-1920x607

Säkerhetslösningar för skolor och universitet

Skolor, universitet och andra lärosäten är platser där många människor är i rörelse samtidigt. I dessa miljöer är det mycket viktigt att kunna skapa trygghet för både studenter, lärare och annan personal. Vi på CERTEGO hjälper dig att hitta rätt säkerhetslösning för din verksamhet.

Utbildning - öppen och tillgänglig

I byggnader som används för utbildning såsom universitet och högskolor är öppenheten och tillgängligheten central. Samtidigt måste behörigheter kunna avgränsas i tid och rum på ett smidigt sätt.

Vissa utrymmen ska endast vara tillgängliga för lärare och annan personal, medan andra ska kunna vara öppna för alla som vistas i utbildningsmiljön. Med ett intensivt flöde av människor finns ett behov av att avgränsa behörigheter till olika delar av byggnaden.

Säkert och flexibelt

Entréer, bibliotek, laboratoriesalar och undervisningssalar ska vara lättillgängliga för studenterna, medan personalen enkelt ska kunna vara säkra på att deras arbetsmiljö är skyddad från obehöriga.

Det är också viktigt att det går snabbt att utrymma byggnaden i händelse av brand eller annan fara. Med en flexibel säkerhetslösning som passar just din utbildningsverksamhet skapar du trygghet bland både anställda och studenter. Vi kan hjälpa dig med detta.

Rätt säkerhetsprodukter på rätt plats

Låter det som en omöjlig ekvation? CERTEGO hjälper dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Vi kombinerar kamerabevakning, nödutrymning, brandsäkerhet och larm med lås, dörrautomatik och passersystem för en perfekt anpassad framtidssäker säkerhetslösning.

Dina anställda får en tryggare arbetsmiljö och du skrämmer bort de som kontrollerar säkerhetsnivån i dina lokaler.

Ser till att säkerheten fungerar

Att ett säkerhetssystem finns på plats är givetvis bra, men det innebär inte att allt sköter sig självt. Systemet måste också administreras och förvaltas för att säkerhetsnivån ska kunna upprätthållas. CERTEGO kan ta hand om detta åt dig. Vi hjälper dig med allt från nyckelkontroll och databaslagring till drift och underhåll av anslutna system som bokningssystem eller inbrottslarm. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra hostingtjänster.

Om CERTEGO och upphandling

Många av CERTEGOs uppdrag omfattas av lagstiftning för offentlig upphandling (LOU) eller upphandling inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster (LUF). Inom CERTEGO har vi kunskap, erfarenhet och rutiner som uppfyller alla krav på vår leverantörsroll vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader, både vid tilldelning av kontrakt och vid ingående i ramavtal.

Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig för ett samtal. Det kan vara starten på en enklare tillvaro med en tryggare säkerhetslösning.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!