En spårvagnsperrong i en storstad

Kamerabevakning förebygger brott

Kamerabevakning i brottsförebyggande syfte blir allt vanligare. Samtidigt finns många regler att hålla koll på gällande när och hur man får använda kameror för bevakning. CERTEGO hjälper er att hitta rätt lösning.

Minska brottsligheten

Med hjälp av kamerabevakning kan du minska brottsligheten och skydda din verksamhet. En förutsättning för att få bedriva kameraövervakning är att den sker i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott. I kamerabevakningslagen finns alla regler för kamerabevakning samlade, både vad gäller platser dit allmänheten har tillträde och dit allmänheten inte har tillträde. 

Kamerabevakning för olika miljöer

Med hjälp av kamerabevakning kan du minska brottsligheten och skydda din verksamhet. En förutsättning för att få bedriva kameraövervakning är att den sker i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott. I kamerabevakningslagen finns alla regler för kamerabevakning samlade, både vad gäller platser dit allmänheten har tillträde och dit allmänheten inte har tillträde. 

Hög bildkvalitet

Det har hänt mycket inom kamerabevakning/CCTV under de senaste åren. Tack vare den digitala tekniken är det nu möjligt att få både högre bildkvalitet och flexiblare lösningar till en billigare peng. Den förenklade lagstiftningen gör också att allt fler företag väljer att satsa på kamerabevakning som en del av verksamhetens säkerhetslösningar. 

Att tänka på vid kamerabevakning

Om du funderar på att använda kamerabevakning för att förebygga brott och skadegörelse i din verksamhet finns det först ett par saker att ta hänsyn till. Först och främst är det viktigt att tänka på den etiska aspekten och den personliga integriteten samt hur och var kamerorna är placerade. Dessutom måste du fundera på hur du sparar informationsmaterialet från kamerorna. 

Tillsynsansvar

Det är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som har ett tillsynsansvar för kamerabevakning. Dom får många frågor om kamerabevakning och hur man ska göra för att följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Reglerna ser olika ut beroende på vem du är som bevakar och vilken plats som filmas. Läs mer om reglerna på IMYs hemsida.

Säkerhetspartner til SOS Alarm

Att samverka med andra som arbetar med säkerhetsfrågor är ett led i SOS Alarms arbete för ett tryggare Sverige för alla. För CERTEGO innebär det att vi kan koppla upp utvalda kamerasystem för Visuella tjänster till SOS Alarms larmcentral.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!