Säkerhetslösningar för industrin

Kraven för industrianläggningar ser olika ut beroende på typ av verksamhet, hur stor anläggningen är samt var den ligger rent geografiskt. Fabriker, logistikanläggningar och liknande kan omfatta flera fastigheter utspridda på olika platser och då krävs en flexibel säkerhetslösning.

Säkerhetslösningar för industrin måste vara flexibla, tåliga mot väder och vind samt ge dig full kontroll över de olika anläggningarna. Vid lastkajer och i lagerutrymmen måste säkra dörrlösningar underlätta och skydda. CERTEGO hjälper dig att hitta de låssystem, passersystem och kompletta säkerhetslösningar som passar just din verksamhet.

Säkerhet under dygnets alla timmar

En större anläggning har ofta mycket personal som arbetar i skift dygnet runt. Det betyder att många människor kommer och går under flera olika tidpunkter på dygnet. Anläggningen har också med stor sannolikhet åtskilliga dörrar och entréer för leverans, distribution och personalingångar som alla måste fungera smidigt och säkert. Det måste också gå snabbt och lätt att ta sig ut vid händelse av fara. Alla dessa aspekter måste tas med i beräkningarna vid anskaffning av ett säkerhetssystem. Vi hjälper dig att hitta en lösning som passar din verksamhet.

Trygghet för alla

Med ett intensivt flöde av människor och mottagning och distribution av produkter finns ett behov av att avgränsa behörigheter till olika delar av byggnaden. Ett produktionsstopp på grund av intrång, brand eller skadegörelse kan ha förödande konsekvenser för verksamhetens ekonomi och det är av största vikt att skydda verksamheten mot ofrivilliga avbrott. Rätt säkerhetslösning tryggar både anställda, leverantörer och verksamheten.

Tillgänglighet för rätt person vid rätt tillfälle

Ett skalskydd skyddar mot inkräktare och med elektroniska passersystem och huvudnyckelsystem kan du vara säker på att rätt person smidigt kan ta sig in vid rätt tillfälle. Vi kan även hjälpa dig med att hitta lösningar för nödutgångar, mekaniska låssystem med hög säkerhet och göra det möjligt för dig att hantera passersystemet på distans. Tillsammans hittar vi en optimal lösning för just din anläggning.

Ett system för alla anläggningar

Med ett passersystem som kan koppla ihop flera anläggningar behöver du inte bekymra dig över krånglig administration eller drift av säkerhetssystemet. Du kan enkelt ha kontroll över alla dina anläggningar från ett och samma ställe. Ett beröringsfritt system är bekvämt för användarna och ger samtidigt full kontroll över behörigheter och vilka som utfärdat dem. Vi på CERTEGO hjälper dig att hitta en smidig och trygg lösning för verksamhetens behov. Vill du kan vi även ta hand om skötseln och administrationen av säkerhetssystemet. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra hostingtjänster eller om fördelarna med att vara avtalskund.

Kontakta oss

Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig för ett samtal. Det kan vara starten på en enklare tillvaro med en tryggare säkerhetslösning.