Säkerhetslösningar offentliga byggnader

I offentliga byggnader och lokaler som bibliotek, idrottshallar, muséer och arenor är kravet på säkerhet extra stort. I dessa miljöer vistas många människor samtidigt och det måste gå snabbt att utrymma byggnaden i händelse av brand eller annan fara. Här krävs en säkerhetslösning som tryggar både anställda, allmänheten och din verksamhet.

Med ett intensivt flöde av människor finns ett behov av att avgränsa behörigheter till olika delar av byggnaden. Personalen ska tryggt kunna lita på att deras utrymmen inte är åtkomliga för obehöriga, men samtidigt finns krav på brandsäkerhet och snabb utrymning om något skulle inträffa.

Ett flexibelt, modernt säkerhetssystem

I arenor, konserthus och liknande byggnader krävs en flexibel och modern säkerhetslösning som är enkel att administrera. Här vistas en rad olika människor, från arrangörer och besökare till tekniker och kioskpersonal, som alla behöver tillgång till olika delar av byggnaden. Det måste då vara lätt att tillfälligt kunna dela ut behörigheter till exempelvis leverantörer, reparatörer eller underhållspersonal samtidigt som obehöriga stängs ute från utrymmen som är till för personalen eller där viktig teknisk utrustning förvaras. Vi på CERTEGO hjälper dig att hitta en framtidsäker, flexibel säkerhetslösning som passar just din verksamhet.

Effektiv energianvändning

Huvudingångar till bibliotek, muséer och andra offentliga byggnader öppnas och stängs åtskilliga gånger per dag, det sliter på dörren och energi användningen ökar. Med rätt val av dörr och dörrautomatik och energieffektiva dörrstängare får du en dörrslösning som håller länge. Samtidigt säkerställer du att lokalen blir lättillgänglig för besökare och kostnader och miljöpåverkan minskar.

Rätt säkerhetsprodukter på rätt plats

Låter det som en omöjlig ekvation? CERTEGO hjälper dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Vi kombinerar kamerabevakning, nödutrymning, brandsäkerhet och larm med lås, dörrautomatik och passersystem för en perfekt anpassad framtidssäker säkerhetslösning. Dina anställda får en tryggare arbetsmiljö och du skrämmer bort de som kontrollerar säkerhetsnivån i dina lokaler.

Vi ser till att dina säkerhetssystem fungerar

Att ett säkerhetssystem finns på plats är givetvis bra, men det innebär inte att allt sköter sig självt. Systemet måste också administreras och förvaltas för att säkerhetsnivån ska kunna upprätthållas. CERTEGO kan ta hand om detta åt dig. Vi hjälper dig med allt från nyckelkontroll och databaslagring till drift och underhåll av anslutna system som bokningssystem eller inbrottslarm. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra hostingtjänster.

Kontakta oss

Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig för ett samtal. Det kan vara starten på en enklare tillvaro med en tryggare säkerhetslösning.

Om CERTEGO och upphandling

Många av CERTEGOs uppdrag omfattas av lagstiftning för offentlig upphandling (LOU) eller upphandling inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster (LUF).  Inom CERTEGO har vi kunskap, erfarenhet och rutiner som uppfyller alla krav på vår leverantörsroll vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader, både vid tilldelning av kontrakt och vid ingående i ramavtal.