Låt CERTEGO ta ansvaret för säker förvaring av huvudnyckeln

/global/scaled/4024x1754x0x499x1000x435/Other-certegoSE-bilder-produkter-tjanster-administration-saker-nyckel.jpg

CERTEGO Säker nyckel är säkerhetstjänsten som underlättar för bostadsbolag och bostadsrättsföreningar att upprätthålla hög servicenivå och säkerhet i förvaringen.

Att själv förvara en huvudnyckel innebär ett stort ansvar. En stulen eller borttappad huvudnyckel innebär stora kostnader om låsen behöver bytas ut. Det skapar även ett minskat förtroende och en otrygghet hos de boende.

CERTEGO Säker Nyckel säkrar huvudnyckeln

Genom att teckna avtal på vår säkerhetstjänst CERTEGO Säker nyckel tar vi över ansvaret från dig. Vi förvarar huvudnyckeln i ett säkerhetsskåp som står i ett skalskyddat och larmat utrymme.

Hög tillgänglighet och service

CERTEGO har jour dygnet runt för våra avtalskunder. På så vis är huvudnyckeln tillgänglig dygnet runt om det skulle behövas. Oavsett om det är jul, midsommarafton, semestertider eller mitt i natten.

Kontakta oss om dina säkerhetsbehov

Vill du ha mer information kontakta närmaste CERTEGO filial här.