Låt CERTEGO ta hand om hosting av säkerhetssystemen

/global/scaled/7117x3094x19x601x1000x435/Other-certegoSE-bilder-produkter-tjanster-certego-hosting-systemdrift.jpg

Med vår säkerhetstjänst CERTEGO Hosting undviker du både dyra investeringar i servrar och datahårdvara och sparar tid. Vi kan ta hand om både passersystem, inbrottslarm och bokningssystem.

Oavsett om det är ett nytt säkerhetssystem eller ett befintligt system som i dag finns på en server hos er finns det stora fördelar med att lägga systemet i vår säkra servermiljö. Genom att teckna ett avtal för hosting erhålls en kostnadseffektiv IT-drift med hög tillgänglighet.

Tillgänglighet till säkerhetssystemen

CERTEGOs server är ansluten till internet via flera oberoende operatörer. För att undvika driftstopp är strömförsörjningen övervakad via flera kraftkällor och reservaggregat.

Kostnadskontroll på driften

Istället för att investera i dyr hårdvara debiteras du via en fast månadskostnad. Det gör kostnaderna förutsägbara och lätta att budgetera.

Säkerhet i datalagringen

Utrymmet där våra servrar finns är skalskyddat med inbrottslarm, brandskyddat och försett med dubbla klimatanläggningar. Datalagringen skyddas via brandväggar, dataintrångsskydd, virusskydd och säkras dygnet runt med backup. All drift och underhåll sköts av certifierade administratörer.

Kontakta oss om dina säkerhetsbehov

Vill du ha mer information kontakta närmaste CERTEGO filial här.