Vi tar hand om administration av nycklar vid lägenhetsbyten.

/global/scaled/5471x2380x2x0x1000x435/Other-certegoSE-bilder-produkter-tjanster-nyckelring-hus-ny-nyckel.jpg

När boende byter lägenhet ska nycklar lämnas in och ut. Med vår säkerhetstjänst CERTEGO Bobyte tar vi hand om detta åt dig. Du får istället tid till den egna verksamheten.

När boende ska flytta in eller ut i en lägenhet, eller kanske byta lägenhet med varandra blir nyckelhanteringen viktig. Det kan vara tidkrävande att sköta om administrationen och att hålla dokumentation av antalet nycklar aktuell.

Säker hantering av nycklar

Genom att teckna avtal på vår säkerhetstjänst CERTEGO Bobyte för nyckeladministration vid lägenhetsbyte kan du lämna över ansvaret till oss. Vi ser till att rätt antal nycklar, passerkort och taggar lämnas in av avflyttande lägenhetsinnehavare.

Den nya lägenhetsinnehavaren och du som lägenhetsansvarig kan vara säker på att rätt antal nycklar kvitteras ut.

Professionell administration

I tjänsten ingår all hantering av nycklarna. Vi dokumenterar de boendes kvittering och vi dokumenterar alla händelser i nyckelhanteringen.

All dokumentation lagras hos oss i en säker miljö där vi har fullständig kontroll på antalet nycklar per lägenhet och vilka som hämtat ut eller lämnat in nycklar.

All hantering sker av våra certifierade medarbetare som är utbildade i rutinerna för nyckelhantering.

Kontakta oss om dina säkerhetsbehov

Vill du ha mer information kontakta närmaste CERTEGO filial här.