CERTEGOs Uppförandekod och ansvar

/global/scaled/2073x902x6x677x1000x435/Other-certegoSE-bilder-om-certego-om -certego-uppforandekod.jpg

CERTEGO och våra medarbetare har ett åtagande gentemot våra intressenter – att upprätthålla en hög nivå när det gäller integritet och korrekt uppträdande.

CERTEGO tror på ett ansvarsfullt socialt och etiskt beteende och har även ett ansvar gentemot våra medarbetare runt om i Skandinavien. Därför har vi en Uppförandekod som gäller för alla våra medarbetare. Uppförandekoden gäller även alla våra affärspartners tillsammans med de kontrakt som skrivs.

Uppförandekoden beskriver rättigheter och etik

Uppförandekoden omfattar arbetstagares rättigheter, mänskliga rättigheter, konsumentintressen och samhällsengagemang, miljö, hälsa och säkerhet samt affärsetik. Uppförandekoden ersätter inte lagstiftning, och om någon del av innehållet skulle stå i konflikt med lagstiftning är det lagstiftningen som har företräde. Situationer kan uppstå då det inte finns några särskilda riktlinjer. I sådana fall ska man agera i enlighet med Uppförandekodens andemening.

CERTEGO är en del av ASSA ABLOY-koncernen och följer därmed koncernens fullständiga Uppförandekod. Läs gärna mer om denna på koncernens hemsida. (Webbsidan du kommer till är på engelska, där finns dock en svensk PDF med Uppförandekoden).