Sjukvård: passerkontrol och ny säkerhetslösning på SÖS

/global/scaled/5472x2381x0x290x1000x435/Other-certegoSE-bilder-losningar-branscher-referenser-sodersjukhuset-sakerhetslosning.jpg

Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm behövde säkerhetslöning med balans mellan tillgänglighet och säkerhet i passersystemet.

Ort/plats:

Stockholm

Kund:

Södersjukhuset och Locum Fastigheter

Kontakta CERTEGO för mer information:

Tel: 0771-254545

E-post: info@certego.se

Om projektet:

SÖS byggs om och till, och blir säkrare. Det gamla passersystemet med magnetläsare byts ut mot bland annat ASSA ARX med on- och offline-läsare, dörrkontrollenheter, centralenheter och programvara. Även dörrar, lås och beslag byts ut. Säkerhetsstrukturen på SÖS är likadan som på på alla sjukhus i Stockholms Läns Landsting, när det gäller säkerhet samt personal- och patientflöden, utrymningsdimensionering med mera.

Läs mer om CERTEGOs säkerhetslösning på SÖS här.

Läs mer om SÖS på deras hemsida.

Läs mer om Locum Fastigheter på deras hemsida.