Myndigheter och verk: CERTEGO Sverige säkrar Skatteverkets kontor

/global/scaled/5587x2431x0x340x1000x435/Other-certegoSE-bilder-losningar-branscher-referenser-skatteverket-mynt.jpg

CERTEGO Sverige har fått i uppdrag att leverera och installera säkerhetslösningar för Skatteverkets kontor runtom i Sverige.

Ort/plats:

Rikstäckande i Sverige

Kund:

Skatteverket

Kontakta CERTEGO för mer information:

Tel: 0771-254545

E-post: info@certego.se

Om projektet:

Skatteverket är en stor arbetsplats med 60 kontor utspridda i hela landet och flera tusen medarbetare. Här är det viktigt med en enhetlig säkerhetslösning som är kostnadseffektiv och samtidigt uppfyller krav från myndigheter, försäkringsbolag och användare. CERTEGO Sverige, tidigare Swesafe, kommer att stå för leverans, installation och service inom området lås, passersystem/kodlås och beslagning åt Skatteverket.

Läs mer om Skatteverket här.

Nationella och nordiska kunder

CERTEGO har en särskild avdelning för nationella kunder som har rikstäckande verksamhet. De kan även ta hand om kunder med nordisk bredd. Här kan du läsa mer om detta.