Stöd för projektledare

/global/scaled/5616x2443x0x443x1000x435/Other-certegoSE-bilder-losningar-branscher-hjalp-yrkeskategori-projektledare.jpg

CERTEGOs konsulter och specifikationsskrivare hjälper projektledare och andra projektansvariga med projektering och framtagning av säkerhetslösningar i samband med nybyggnationer och renoveringsarbeten.

CERTEGO skapar bra och genomtänkta beslagslösningar som förenklar beställningen av dörrar när det gäller urfräsningar och eventuella förstärkningar.

Ett bra förarbete sparar tid och pengar

Vi rekommenderar våra kunder att involvera oss så tidigt som möjligt i projekteringsfasen, så att vi kan ta fram en genomtänkt och kostnadseffektiv säkerhetslösning. En beslagslösning utgör en bra grund för utvärdering av olika leverantörer, kvalitetsnivåer och volymer. Vi hjälper till att hantera gränssnittet mellan de olika bolag som ska leverera komponenter till samma dörrmiljö.

Beslagslistan säkerställer att gällande regler och föreskrifter följs inom områden som brandskydd, utrymning och inbrottsskydd.

Korrekt dokumentation

Vi levererar FDV-dokumentation (förvaltning, drift och underhåll) till de kunder som behöver det. Denna dokumentation är att rekommendera, eftersom den vid aktiv tillämpning bidrar till en optimal livslängd och funktion på valda lösningar.

Vi levererar lösningar som uppfyller alla gällande krav och förordningar CERTEGO ser till att säkerhetslösningarna överensstämmer med gällande lagar, föreskrifter, förordningar, riktlinjer och rekommendationer från exempelvis:

  • FS – Svensk försäkring (Försäkringsgivarnas branschorganisation) www.svenskforsakring.se
  • MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se
  • NNR - Näringslivets Regelnämnd www.nnr.se
  • SIS – Swedish standards institute www.sis.se
  • EU's Regelverk

Låt oss hjälpa dig med din säkerhetslösning

Kontakta CERTEGO för hjälp med att ta fram den optimala säkerhetslösningen. Då kan du vara säker på att du är i trygga händer.