Säkert och flexibelt med elektroniska lås

Elektroniska lås passar både lätta innerdörrar och kraftiga ytterdörrar där det måste gå snabbt att låsa. Ett elektroniskt dörrlås kan också kombineras med exempelvis passersystem och olika kodlås. Ett enkelt sätt att skydda verksamheten och få kontroll över vilka som vistas där.

Elektroniska lås

Motorlås

Med ett motorlås får du största möjliga säkerhet. Lås med motorstyrd regel har en högre säkerhetsnivå än både elslutbleck och eltryckeslås. Motorlås passar bra inom exempelvis handel, kontor och industri där det ställs höga säkerhetskrav även nattetid. Dörrar som ska vara låsta på dagen bör dessutom kompletteras med ett elektroniskt lås i form av ett eltryckeslås eller elslutbleck.

Eltryckeslås

Eltryckeslåsens har en något högre säkerhetsnivå än elslutbleck och dess användningsområde är stort. I synnerhet passar de i miljöer där snabb låsning är ett krav, bland annat inom handeln, kontor och industrin. Med ett eltryckeslås fjärrstyr du låsningen och det kan användas tillsammans med flera vanliga styrfunktioner på marknaden såsom passersystem och kodlås.

Elslutbleck

Elslutbleck finns i många olika utföranden och för olika användningsområden. Extrastarka elslutbleck har mycket hög slitstyrka och brythållfasthet, vilket gör att de passar dörrar som används ofta. Dessa lås är lämpliga som skalskydd, vid grindar och entréer och andra ingångar som öppnas ofta. Om du har dörrar där säkerhetskraven är lägre kan ett standardlås eller enkelt elslutbleck fungera fint för din verksamhet. Elslutbleck ansluts alltid till likspänning.

Välj ett lås som passar din verksamhet

Måste det gå snabbt att ta sig in och ut? Används dörren ofta? Behöver låset kopplas till ett passersystem?

Det finns många frågor som kräver svar när det gäller lås. Kontakta oss, så hjälper vi dig att ta fram en lösning som passar din verksamhets behov.

Eller om du föredrar det, fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig istället

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!