CERTEGO är Säkerhetspartner till SOS Alarm

Att samverka med andra som arbetar med säkerhetsfrågor är ett led i SOS Alarms arbete för ett tryggare Sverige för alla. För CERTEGO innebär det att vi kan koppla upp utvalda kamerasystem för Visuella tjänster till SOS Alarms larmcentral. 

Visuella tjänster

Följande visuella tjänster erbjuds:

  • Visuell bevakning: Bedömning och åtgärd via videoanalysinitierat larm från kamera.
  • Visuell larmverifiering: SOS-operatören erhåller ytterligare information från kameran vid exempelvis larm från inbrottslarmsanläggning.
  • Visuell rondering: SOS-operatören utför visuell rondering via kamera enligt förutbestämt schema.
  • Visuell inpassering: SOS-operatören verifierar behörighet och sköter inpassering. Passar behov av inpassering utanför kontorstid.

Hur fungerar samarbetet?

SOS Alarm arbetar med certifierade partners med specifik kamerakompetens. Tekniken är väl beprövad och samma system används för nödnumret 112 som övriga typer av larm. Med Visuella tjänster kan risken för dyra utryckningar minimeras.

Samarbetet innebär att CERTEGO kopplar upp utvalda kamerasystem för Visuella tjänster till SOS Alarms larmcentral. Det finns möjlighet att kombinera de Visuella tjänsterna så att de täcker olika behov. Kontakta oss på CERTEGO genom vårt formulär nedan, så tar vi fram en lösning för dina behov.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!