Vi tar hand om administration av nycklar vid lägenhetsbyten

Med vår säkerhetstjänst CERTEGO Hosting undviker du både dyra investeringar i servrar och datahårdvara och sparar tid. Vi kan ta hand om både passersystem, inbrottslarm och bokningssystem.

Other-certegoSE-bilder-produkter-tjanster-nyckelring-hus-ny-nyckel

När boende ska flytta in eller ut i en lägenhet, eller kanske byta lägenhet med varandra blir nyckelhanteringen viktig. Det kan vara tidkrävande att sköta om administrationen och att hålla dokumentation av antalet nycklar aktuell.

Säker hantering av nycklar

Genom att teckna avtal på vår säkerhetstjänst CERTEGO Bobyte för nyckeladministration vid lägenhetsbyte kan du lämna över ansvaret till oss.

Vi ser till att rätt antal nycklar, passerkort och taggar lämnas in av avflyttande lägenhetsinnehavare.

Den nya lägenhetsinnehavaren och du som lägenhetsansvarig kan vara säker på att rätt antal nycklar kvitteras ut. I tjänsten ingår all hantering av nycklarna.

Professionell administration

 Vi dokumenterar de boendes kvittering och vi dokumenterar alla händelser i nyckelhanteringen.

All dokumentation lagras hos oss i en säker miljö där vi har fullständig kontroll på antalet nycklar per lägenhet och vilka som hämtat ut eller lämnat in nycklar.

All hantering sker av våra certifierade medarbetare som är utbildade i rutinerna för nyckelhantering. Kontakta oss eller om du föredrar, fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig istället.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!