Kontaktcenter för personuppgiftsfrågor

Här kan du kontakta CERTEGO angående frågor som rör hur vi hanterar personuppgifter generellt, dina egna personuppgifter eller andra dataskyddsfrågor.

För vanliga ärenden kring till exempel teknisk support eller säkerhetslösningar hänvisar vi till vår sida för kundservice. Där finns inloggning till felanmälan, formulär för allmänna förfrågningar, kontaktuppgifter till varje filial och annan information.