Utbilda dig till Säkerhetsingenjör

Studera till Säkerhetsingenjör på yrkes-högskolenivå i Södertälje. CERTEGO är ett av de företag som ligger bakom yrkesutbildningen.

Vad innebär utbildningen?

Säkerhetsingenjör är en omfattande heltidsutbildning över tre terminer, förlagd på Campus Telge i Södertälje. Här får du teoretiska och praktiska kunskaper kring mekaniska och digitala larmlösningar i kombination med annan kunskap och färdigheter som det idag råder stor brist på.

Det handlar om förståelse för alla de lagar och regler som styr säkerhetsarbetet och hur man bäst kommunicerar och presenterar lösningar till kunder för den absolut bästa kundupplevelsen.

Vem kan söka till utbildningen?

Utbildningen är för dig som har yrkeshögskolebehörighet och dessutom har läst gymnasiekurserna Praktisk ellära (1OO p) och Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem (1OO p). Du kan även läsa utbildningen om du har andra dokumenterade kunskaper som motsvarar dessa kurser.

Du måste dessutom ha yrkeserfarenhet från lås, larm eller fastighetsbranschen motsvarande 1 års heltidsarbete. För att på ett bra sätt kunna genomföra vissa delar av utbildningen kan det vara nödvändigt att ha körkort och svenskt medborgarskap.

 

Lärande i arbete

Två av kurserna i utbildningen är förlagda på branschföretag där du får praktisk erfarenhet av branschen och yrkesrollen genom att delta i det dagliga arbetet med stöd av yrkesskickliga handledare från företaget. De erfarenheter du tar med dig är mycket värdefulla och förbereder dig på att direkt efter avslutad utbildning börja arbeta som säkerhetsingenjör.

Efter den avslutande kursen, ett större självständigt examensarbete, tar du examen med titeln Säkerhetsingenjör på yrkeshögskolenivå.

Karriär efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper, färdigheter och kompetenser som branschen har efterfrågat och genom detta är dina chanser att få anställning direkt mycket goda.

Innehållet i utbildningen är unik och därigenom kommer också dina kompetenser att vara unika och skräddarsydda för att snabbt hitta ett jobb som säkerhetsingenjör.

Ansök nu genom att klicka här! 

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!