Passerkontrol och ny säkerhetslösning på SÖS

Pasienter på Södersjukhuset.

Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm behövde säkerhetslöning med balans mellan tillgänglighet och säkerhet i passersystemet.

Ort/plats:
Stockholm

Kund:
Södersjukhuset och Locum Fastigheter

Kontakta CERTEGO för mer information:
Tel: 0771-254545

E-post: info@certego.se

Om projektet:
SÖS byggs om och till, och blir säkrare. Det gamla passersystemet med magnetläsare byts ut mot bland annat ASSA ARX med on- och offline-läsare, dörrkontrollenheter, centralenheter och programvara. Även dörrar, lås och beslag byts ut. Säkerhetsstrukturen på SÖS är likadan som på på alla sjukhus i Stockholms Läns Landsting, när det gäller säkerhet samt personal- och patientflöden, utrymningsdimensionering med mera.

Läs mer om SÖS på deras hemsida.

Läs mer om Locum Fastigheter på deras hemsida.

Nationella och nordiska kunder
CERTEGO har en särskild avdelning för nationella kunder som har rikstäckande verksamhet. De kan även ta hand om kunder med nordisk bredd. Här kan du läsa mer om detta.