CERTEGO tecknar ramavtal med Securitas Sverige

Woman looking at her mobile phone in a room full of servers.

CERTEGO Sverige tecknar ramavtal med Securitas Sverige, gällande produkter och tjänster som ingår i Securitas säkerhetslösningar.

Ort/plats:
Rikstäckande i Sverige

Kund:
Securitas Sverige

Kontakta CERTEGO för mer information:
Tel: 0771-254545

E-post: info@certego.se

Om projektet:

CERTEGO Sverige, tidigare Swesafe, har tecknat ett nytt ramavtal med Securitas Sverige. Avtalet utgör grunden för den långsiktiga affärsrelation både parter önskar för köp av produkter och tjänster som CERTEGO Sverige levererar inom installation, service och revisionskontroll för nya och befintliga säkerhetsanläggningar. Det ger CERTEGO Sverige en möjlighet att erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva lösningar.

Läs mer om Securitas Sverige här.

Nationella och nordiska kunder
CERTEGO har en särskild avdelning för nationella kunder som har rikstäckande verksamhet. De kan även ta hand om kunder med nordisk bredd. Här kan du läsa mer om detta.