FMV valde CERTEGO Sverige som säkerhetsleverantör

Other-certegoSE-bilder-losningar-branscher-referenser-fmv-byxor-på-golv

CERTEGO Sverige har vunnit en upphandling om att leverera en säkerhetslösning åt Försvarets materielverk, FMV.

Ort/plats:
Stockholm

Kund:
Försvarets materielverk, FMV

Kontakta CERTEGO för mer information:
Tel: 0771-254545

E-post: info@certego.se

Om projektet:
Försvarets materielverk, FMV, levererar försvarslogistik och är en civil oberoende myndighet som ägs av Försvarsdepartement. CERTEGO Sverige, före detta Swesafe, har genom en upphandling fått det stora förtroendet att leverera och installera en säkerhetslösning till FMV:s verksamhet i Stockholm. I denna leverans ingår en integrerad lösning med inbrottslarmsystem och passersystem.

Läs mer om FMV här.

Nationella och nordiska kunder
CERTEGO har en särskild avdelning för nationella kunder som har rikstäckande verksamhet. De kan även ta hand om kunder med nordisk bredd. Här kan du läsa mer om detta.