Ramavtal med Axfood dagligvarukoncern

Other-certegoSE-bilder-losningar-branscher-referenser-handel-frukt-vattenmeloner

CERTEGOs avtal med dagligvarukoncernen Axfood innebär leverans av säkerhetslösningar till 450 butiker.

Ort/plats:
Rikstäckande i Sverige

Kund:
Axfood

Kontakta CERTEGO för mer information:
Tel: 0771-254545

E-post: info@certego.se

Om projektet:
Axfood har tecknat ett ramavtal med CERTEGO, tidigare Swesafe, avseende fysisk säkerhet både vid ny- och ometableringar samt i befintliga butiker. En standard, utvecklad tillsammans med Axfood, används i varje projekt. Med 450 butiker över hela landet. De butiker som omfattas är Willys, Hemköp, Handlarn, Tempo, PrisXtra och Axfood Snabbgross. Med olika säkerhetskrav beroende på varumärke önskades en kunnig leverantör som kan säkerställa att säkerhetsnivån är likvärdig över hela fastighetsbeståndet.

Bild: hämtad från Axfoods hemsida.

Nationella och nordiska kunder
CERTEGO har en särskild avdelning för nationella kunder som har rikstäckande verksamhet. De kan även ta hand om kunder med nordisk bredd. Här kan du läsa mer om detta.