Vårt arbete inom kvalitet och miljö

Kvalitets- och miljöfrågorna är en självklarhet i dag, och mycket viktiga för CERTEGO. Vi är stolta över vårt kvalitets- och miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.

Huvuddragen i vår kvalitetspolicy

Alla medarbetare är delaktiga i ansvaret för kvalitet, ständiga förbättringar, aktiv kompetensutveckling och att utföra varje uppdrag på ett korrekt sätt. Vi bygger förtroende genom att uppfylla eller överträffa våra kunders behov. 

Ladda ner vår Kvalitetspolicy

Huvuddragen i vår miljöpolicy

Vår miljöpåverkan begränsas genom medvetna handlingar baserade på kunskap från analyser av miljöaspekterna. Lagar och förordningar är minimikrav i vår verksamhet. Vi syftar till en kontinuerlig förbättring av den inverkan vår verksamhet har på miljön. 

Ladda ner vår Miljöpolicy.

"Att vara certifierad inom ISO 9001 och ISO 14001 innebär att vi arbetar efter fastställda rutiner för att uppnå rätt kvalitet i varje steg, samtidigt som vi begränsar belastningen på vår känsliga miljö. Resultatet är säkerhetslösningar som fungerar länge, och bidrar till en hållbar utveckling där vi lever, arbetar och bor."

Uppförandekod

CERTEGO och våra medarbetare har ett åtagande gentemot våra intressenter – att upprätthålla en hög nivå när det gäller integritet och korrekt uppträdande.

Vi tror på ett ansvarsfullt socialt och etiskt beteende och har även ett ansvar gentemot våra medarbetare runt om i Norden. Därför har vi en uppförandekod som gäller för alla våra medarbetare. Uppförandekoden gäller även alla våra affärspartners tillsammans med de kontrakt som skrivs.

Beskriver rättigheter och etik

Uppförandekoden omfattar arbetstagares rättigheter, mänskliga rättigheter, konsumentintressen och samhällsengagemang, miljö, hälsa och säkerhet samt affärsetik.

Uppförandekoden ersätter inte lagstiftning, och om någon del av innehållet skulle stå i konflikt med lagstiftning är det lagstiftningen som har företräde. Situationer kan uppstå då det inte finns några särskilda riktlinjer. I sådana fall ska man agera i enlighet med Uppförandekodens andemening.

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!