‹ Se alla nyheter A surveilliance camera in a train station.

Vilken förebyggande effekt har kamerabevakning?

18 april 2017

Har det någon reell effekt att sätta upp kameror för att förebygga brott i din verksamhet? CERTEGO har läst rapporten om kameraövervakningens brottsförebyggande effekter från SNOS.

Effekterna av kameraövervakning

Tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle – SNOS – har tillsammans med SecurityUser.com tagit fram en rapport om kameraövervakningens brottsförebyggande effekter. Rapporten baseras på nio svenska studier som publicerats i vetenskapligt granskade tidskrifter eller utgivits av statliga myndigheter.

− SNOS arbetar för en bättre Kameraövervakningslag. Den nuvarande trädde i kraft i juli 2013 och det händer mycket på fem år. Därför är det bra att SNOS tar fram fakta och underlag samt diskuterar effekterna av kameraövervakning, säger Mario Cerutti, Produktionschef på CERTEGO med specialisering på CCTV/kamerabevakning.

Kamerabevakning utifrån behov

− CERTEGO erbjuder lösningar för kamerabevakning utifrån behov hos kunden. Vi ser till att kamerorna kommer på plats och kopplas ihop med de andra system som ingår i säkerhetslösningen. Det går att uppgradera ett befintligt kamerasystem, addera kamerabevakning på en säkerhetslösning med till exempel passersystem och larm. Eller så kan man köpa det som en del i en helt ny säkerhetslösning.

Tydliga brottsförebyggande effekter

En sammanfattning av SNOS-rapporten berättar att i en majoritet av studierna (fem av nio) hade kameraövervakningen tydliga brottsförebyggande effekter. I två studier ledde kamerorna dock inte till någon generell brottsminskning, även om det i en av dessa skedde en kraftig minskning av antalet anmälda sexualbrott. I de resterande två studierna skedde små minskningar.

Studierna kan också brytas upp i fem olika miljöer: tunnelbanestationer, arenor, skolor, parkeringshus och stadskärnor. I de tre förstnämnda miljöerna hade kameraövervakningen tydlig brottsminskande effekt i alla studier.

Även i de två studierna från parkeringshus minskade antalet anmälda brott, även om brottsminskningen var liten i den ena studien och där inte med säkerhet kan hänföras till kameraövervakningen. Läs hela rapporten här.

Tre storlekar på kameraövervakningspaket

− CERTEGO erbjuder kamerabevakning i tre storlekspaket: Stor, Mellan och Liten. Enkelt uttryckt så är den stora lösningen anpassad för från åtta upp till tusentals kameror, passar även bra där intelligens är särskilt viktigt.

Kamerorna här är kopplade till en öppen flexibel mjukvara. Mellanlösningen passar dig som har behov av åtta till tjugo kameror, särskilt vanligt i butiksmiljöer. Och slutligen har vi en lösning för de med behov av en till åtta kameror.

Vill du veta mer om kamerabevakning?
Tveka inte att fråga oss på CERTEGO om Kamerabevakning. Du hittar din närmaste CERTEGO-filial här.

‹ Se alla nyheter