‹ Se alla nyheter Several people standing in line in a grocery store.

Känner du till vår avdelning Nationella kunder?

26 september 2019

Visste du om att CERTEGO har en särskild dedikerad avdelning för kunder som finns utspridda geografiskt? Vi kallar den Nationella kunder.

Vissa av våra kunder och uppdrag har särskilda behov av samordning då de har en verksamhet som finns på flera platser runt om i landet, eller i flera länder. Vår avdelning Nationella kunder är då rätt instans.

Vad är det som gör nationella kunder speciellt?

Vi ser till att du som nationell eller nordisk kund har ett nära samarbete med en central kontaktperson. Via tydliga rutiner lämnar vi över ditt uppdrag till lokala kontor och säkerställer därefter att det blir genomfört på ett professionellt och tryggt sätt.

Förmåner

  • Central bearbetning säkerställer standardiserade och lika lösningar mellan dina enheter.
  • Kostnadseffektiviteten ökar genom central hantering av projektet.
  • Kompletta underlag för varje lösning överlämnas till våra lokalkontor.
  • En lokal projektorganisation ansvarar för att utförandet uppfyller den specificerade lösningens funktioner och krav.

Läs mer om Nationella kunder här!

‹ Se alla nyheter