‹ Se alla nyheter Mario Cerutti in front of a street full of parked cars.

Vad betyder nya kameralagstiftningen för dig som vill kamerabevaka?

10 september 2018

I och med den nya kameralagstiftningen och ett nytt EU direktiv som nu släppts så har det blivit lite enklare att installera och nyttja kamerabevakning i Sverige.

Vi passar på att ställa några frågor till Mario Cerutti, expert på området hos CERTEGO.

Behöver inte ansöka om tillstånd

Mario, i augusti kom nya regler för kamerabevakning, kan du berätta vad är det som är nytt?

– I det stora hela i detta så är det en kombination av ett EU direktiv och en kompletterande lag som Sveriges Riksdag beslutat om. Lite förenklat så betyder det att privat verksamhet inte längre behöver ansöka om tillstånd för att kamerabevaka. Däremot så ställer man krav på att intresseavvägning utförs innan man installerar. Man ska alltid dokumentera skriftligt att man kameraövervakar och varför bevakningen utförs.

Han fortsätter:

– Det vill säga att man måste kunna visa att behovet att bevaka överväger det personliga intresset avseende människors integritet. Att det finns ett berättigat intresse av att förebygga och utreda brott. Myndigheter kommer till exempel fortfarande att behöva tillstånd, med vissa undantag. Kraven på skyltning och informationen vem som övervakar är högre med de nya reglerna.

– Du måste reda ut och motivera varför du har behov

Det kommer med andra ord att bli enklare att kameraövervaka då inte någon myndighet ska göra bedömningen, väntetiden för att göra en intresseavvägning beror numera på dig och ditt företag.

Vad betyder de här nya reglerna för de företag som redan har installerat kameror i sin verksamhet?

– Inte så mycket egentligen. Tillstånden har ju en gång redan genomgått denna intresseavvägning, fast via en myndighet. Vid komplettering så gäller den nya lagen, där intresseavvägning görs på samma sätt som jag berättade om.

– Kamerorna utför inga magiska saker

Om jag funderat på att installera kamerabevakning, har du några konkreta tips att ge?

– Absolut. Förutom det jag tidigare nämnt, se till att reda ut och motivera varför du har behov av att kamerabevaka. Och ha kontroll på ditt inspelade material, så att inte hamnar i orätta händer. När det gäller teknik och funktion, så uppfyller nästan alla de etablerade märkena och integratörerna på marknaden det du kan tänkas behöva.

– Mitt andra tips är att inte överköpa, men kanske framför allt, underköp heller inte! Kamerorna utför inga magiska saker, ska de se i mörker eller ska det kompletteras med ljus? En enda kamera kan inte se överallt, det kommer att behövas fler. Är ni ett större företag så kontakta din IT avdelning och se om ni kan nyttja befintlig IT struktur, då spar ni pengar och får kontroll er data.

Veta mer?

Vill du som läser veta mer eller kontakta CERTEGO om kamerabevakning? Skicka in en förfrågan via vårt kontaktformulär.

‹ Se alla nyheter