SMARTair är ett passersystem där inga kablar behöver dras och du behöver oftast inte heller ha tillgång till nätverksuppkoppling eller ström till dörren.

Fördelar med ASSA SMARTair är bland annat:

  • Enkel administration med användarvänlig programvara
  • Kostnadseffektiv installation utan kabeldragning
  • Hög säkerhet och mångsidighet med beröringsfri Mifareteknik
  • Hög driftsäkerhet med självständiga offline-läsare som oftast inte är beroende av ström eller nätverk
  • Flera möjligheter att uppdatera behörighet och hämta loggar på ett säkert sätt