‹ Se alla nyheter

Nu finns CERTEGO:s hållbarhetsrapport för 2023 att läsa

21 mars 2024

I årets rapport skriver vi bland annat om hur vi arbetar med miljöfrågor och mångfald.  

 

CERTEGO verkar i fyra länder och för oss är hållbarhetsarbetet en av våra viktigaste frågor. Under 2023 ökade vi detta åtagande, och nu har vi precis släppt en rapport där vi berättar om hur hela organisationen formas och förändras för att vi ska kunna uppnå våra olika mål.  

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra vårt hållbarhetsarbete, som ett ansvar för våra anställda, kunder, och affärspartners. Detta innebär att vi arbetar för att förbättra våra anställdas hälsa, säkerhet och välmående genom att vara just deras arbetsgivare.

Jonas Granath, CEO för CERTEGO Group

På CERTEGO jobbar 1,200 anställda i hela Norden. Vi tror att våra medarbetares mående är centralt för vårt hållbarhetsarbete. För att kunna arbeta med denna fråga började vi under 2022 använda verktyget Winningtemp för att kunna ta tempen på alla anställdas mående veckovis. Detta utökade vi till alla länder under 2023. 

I rapporten skriver vi även om hur vi arbetar för att minska våra växthusgasutsläpp. Ett av dessa tillvägagångssätt är målet att öka antalet av våra elbilar till 2025. Dessa fordon avger betydligt mindre växthusgasutsläpp, vilket både kunder och leverantörer förväntar sig av oss i allt större utsträckning.  

Med tanke på klimatfrågan jobbar vi aktivt med att minska våra växthusgasutsläpp. Detta innebär att vi ändrar på vår värdekedja för att stärka vårt ansvarstagande som affärspartner.

Jonas Granath

Förutom miljö och mående, satsar CERTEGO även på att öka mångfalden på våra arbetsplatser. I rapporten nämner vi vårt samarbete med norska Ringer i Vannet. Denna organisation hjälper personer som hamnat utanför att komma tillbaka in i arbetslivet som på CERTEGO exempelvis.  

 

‹ Se alla nyheter