‹ Se alla nyheter Tree on a grassy field.

Miljö- och Kvalitetspolicy finns nu att ladda ner

18 augusti 2017

Nu finns våra policies för miljö och kvalitet att ladda ner i sin helhet! Vi är stolta över vårt kvalitets- och miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.

Att vara certifierad inom ISO 9001 och ISO 14001 innebär att vi arbetar efter fastställda rutiner för att uppnå rätt kvalitet i varje steg, samtidigt som vi begränsar belastningen på vår känsliga miljö. Resultatet är säkerhetslösningar som fungerar länge, och bidrar till en hållbar utveckling där vi lever, arbetar och bor.

Huvuddragen i vår kvalitetspolicy

Alla medarbetare är delaktiga i ansvaret för kvalitet, ständiga förbättringar, aktiv kompetensutveckling och att utföra varje uppdrag på ett korrekt sätt. Vi bygger förtroende genom att uppfylla eller överträffa våra kunders behov.

Ladda ner Kvalitetspolicy.

Huvuddragen i vår miljöpolicy

Vår miljöpåverkan begränsas genom medvetna handlingar baserade på kunskap från analyser av miljöaspekterna. Lagar och förordningar är minimikrav i vår verksamhet. Vi syftar till en kontinuerlig förbättring av den inverkan vår verksamhet har på miljön. Resultatet av vårt miljöarbete är tillgängligt för alla intressenter bland kunder, leverantörer, anställda och myndigheter.

Ladda ner Miljöpolicy.

‹ Se alla nyheter