‹ Se alla nyheter A fire in a room with an emergency exit sign and a fire extinguisher hanging on the wall.

Med rätt brandskydd kan du rädda liv och egendom – tre konkreta tips

1 mars 2019

CERTEGO är godkänd anläggarfirma för brandlarm och erbjuder flera tjänster inom lås, larm och säkerhet. Med CERTEGO som partner kan du känna dig trygg att din/dina fastigheter har rätt brandskydd.

Rätt brandskydd räddar liv och egendom, därför är det viktigt att anlita en godkänd leverantör av dina system. CERTEGO är certifierad anläggarfirma av brandskydd och hanterar projektering, installation och service som utförs av kompetent personal med mångårig erfarenhet.

Vi ställer några frågor till Johan Axelsson, sakkunnig brandlarm på CERTEGO. Han har det övergripande ansvaret för produktområdet brandlarm för CERTEGO och kommer arbeta med samtliga lokala filialer inom CERTEGO.

– Viktigt att kvalitetssäkra

Vad är nytt på marknaden inom brandlarm?

– Tekniken går framåt och utvecklingen inom brandlarm likaså. Det finns fler tekniska lösningar, ”smartare” detektorer och exempelvis appar och flertalet systemstöd än tidigare att välja bland. Här är det viktigt att kvalitetssäkra vad du som kund faktiskt får i förhållande till behovet. Ett brandskydd anpassas efter normer, regler och lagar beroende av flera faktorer så som typ av fastighet och dess verksamhet, vi på CERTEGO tar fram rekommendationer och stöttar kunden genom hela processen till rätt brandskydd samt service och underhåll, säger Johan. 

johan-axelsson-certego-brandlarm-ny

 

 

– Stöttar och ger råd genom hela processen


På vilket sätt kan CERTEGO stötta företag i valet av brandlarm?

– En växande marknad med många aktörer och ökat utbud gör att du som ska investera i ett brandlarm måste säkerställa att installatören är certifierad, erbjuder produkter med hög kvalitet och funktionalitet samt service och underhåll.

Johan fortsätter:

– CERTEGO stöttar och ger råd genom hela processen. Från analys till behov, installation och efterföljande service och underhåll. Vi är rikstäckande och kan ta ett helhetsgrepp oavsett om kunden har en eller flera fastigheter och oavsett geografiskt område. Tryggt och enkelt, för ökad säkerhet.

– Kompetensen inom CERTEGO är hög och vi hjälper till att tolka dokument och upplysningar från brandkonsulter och besiktningar. Vi utgår från kundens ambition och anpassar en lösning utifrån normer, regler och lagar. Det är viktigt att välja rätt anläggning och ligga på rätt nivå – det räddar liv och egendom.

– Erbjuder helhetslösningar


CERTEGO en rikstäckande partner, hur fungerar det?

Vi ser en styrka i att vara rikstäckande samt att vi kan erbjuda kunden helhetslösningar med lås, inbrottslarm, överfallslarm, kameraövervakning, passagesystem, tvättstugebokningar och brandlarm m.m. allt levererat av oss. Kunden har sin kontaktperson nära sig på den lokala marknaden men med stöd av CERTEGO: s samlande kompetens från centralt håll. Vi blir en trygg och långsiktig partner.

– När det gäller service och underhåll ser vi fördelar i att vi finns i Sverige och våra Nordiska grannländer. Vi kan utforma avtal för service och underhåll som är rikstäckande och du som kund kan vara trygg med att vi har de resurser och den kompetens som krävs på plats.

Tre tips när man ska investera i ett nytt brandlarm


Ge tre konkreta tips, vad är viktigast att tänka på inför en investering i ett nytt brandlarm?

  1. Välj en seriös och långsiktig partner, det skapar stabilitet och trygghet
  2. Investera i kvalitativa produkter och system i alla led, det lönar sig på lång sikt
  3. Teckna avtal för Service och underhåll, säkerställ tillgänglighet och kompetens
‹ Se alla nyheter