‹ Se alla nyheter Female student in front of student housing apartmentbuilding.

Lös säkerheten i flerbostadshus på bästa sätt

10 mars 2016

Ser säkerhetsbehoven för flerbostadshus lika ut oavsett vem som bor där? Nej naturligtvis inte. De boendes livsstil och mönster är viktiga att ta hänsyn till.

Ta ett boende för studenter till exempel. Där rör sig många personer, både besökare och boende, på olika tider under dygnet.

Säkra student- och seniorboenden

Omsättningen av boende är stor över tid, och det kan finnas många nycklar i omlopp.
I ett seniorboende är mönstren och beteendet annorlunda. Tillgängligheten måste vara större. Det måste vara enkelt att öppna dörrar, även med en rullstol eller rollator, utan risk för att få dörren på sig.

Naturligtvis ska säkerheten och tryggheten vara lika hög i båda fallen. Men lösningen kan anpassas utifrån de boendes behov och beteendemönster.

Olika säkerhetslösningar för olika behov

Det kan handla om att få hjälp med dörröppning, som behov av beröringsfria dörrar, eller att det ska vara lätt att snabbt kunna koda om förlorade nycklar. Kanske behövs tydliga, centralt styrda informationssystem? Eller möjlighet att inne i lägenheten via kamera kunna se vem som ringer på vid entrén innan öppning.

Det finns många fler exempel än just dessa!

Här kan du läsa mer om CERTEGOs lösningar för flerbostadshus och BRF. Du kan också kontakta din närmaste filial för hjälp med din säkerhet.

‹ Se alla nyheter