‹ Se alla nyheter

CERTEGO publicerar hållbarhetsrapport för 2021

8 juni 2022

CERTEGO Groups hållbarhetsrapport för 2021 tar bland annat upp arbetet med hantering av utsläpp och avfall, ansvaret för personalens säkerhet, hälsa och välmående samt vikten av att verka för jämlikhet och mångfald inom branschen. Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) är en integrerad del av vår strategi och vi intensifierar nu vårt arbete med att analysera vår påverkan på samhället, klimatet och miljön omkring oss.

Detta är CERTEGOs första hållbarhetsrapport som fristående bolag - fram till ägarbytet i 2021 har CERTEGO inkluderats i ASSA ABLOY’s rapporter. Att publicera en egen rapport är inte bara ett sätt att visa hur vi tar ansvar utan ger även möjligheten att bättre förstå och hantera vår påverkan på människor och planeten. Lars Nilsson CEO, CERTEGO Group säger så här: 

Jag tror personligen att alla kan göra sin del, men större institutioner och företag måste gå före. Vårt hållbarhetsarbete fortsätter och vi siktar på att intensifiera våra satsningar ännu mer. Jag vill leda ett företag som tar ledningen för hållbarhet inom säkerhetsbranschen.

Rapportens innehåll

Eftersom CERTEGO blev fristående under sista halvan av 2021 är det en lättare version av hållbarhetsrapport som publiceras - inspirerad av GRI standarder (Global Reporting Initiative).

Rapporten tar bland annat upp CERTEGOs styrningsstruktur, hur vi interagerar med våra intressenter och våra mest prioriterade områden inom hållbarhetsarbetet, nämligen: utsläpp av växthusgaser; avfallshantering; säkerhet, hälsa och välmående; mångfald och lika möjligheter samt etik.

Utsläpp och avfallshantering

Att minimera utsläpp från transporter är en stor del i CERTEGOs hållbarhetsarbete eftersom våra tjänster gällande installation och service ofta förutsätter platsbesök hos kunden. Vi strävar efter att minska transporter genom planering av resor och genom att hantera support och felsökning genom fjärrfunktioner. Både i samband med service och installation av nya produkter har vi ett hållbarhetsfokus. Våra rutiner för avfallshantering grundar sig i kretsloppstänk och 55 % av vårt avfall under 2021 återvanns medan 45 % gick till energiåtervinning.

Ansvar för säkerhet, hälsa och välmående

CERTEGO strävar efter att vara en trygg, utvecklande och attraktiv arbetsplats för våra anställda. Vi arbetar aktivt för att skapa en bra säkerhetskultur och har löpande utbildning i verktyg, rutiner och kompetens för att stärka hälso- och säkerhetsarbetet i hela organisationen.

Medarbetarnas välmående och engagemang mäts regelbundet via medarbetarenkäter och vi använder resultaten som en guide för vilka insatser som behöver göras. Under 2022 kommer satsningar införas med målsättningen att överträffa benchmark för engagemangs- och ledarskapsindex för året. Till exempel införs pulsmätningsverktyg och strukturer för CERTEGO Academy i alla fyra länder och värdegrunden ses över för att matcha företagets mål och ambitioner.

Kvinnor i säkerhetsbranschen

Rapporten lyfter fram behovet av att få fler kvinnor att söka sig till säkerhetsbranschen. Utmaningen är gemensam för hela branschen och kommer att kräva samverkan mellan olika aktörer och branschorganisationer. Vuxenutbildning och branding är två viktiga sätt att göra skillnad på området. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att CERTEGOs arbete med hållbarhet kommer att intensifieras under kommande år. Branschen som helhet har utmaningar och CERTEGO ser det som sitt ansvar att bidra till ett hållbart samhälle.

Rapporten i sin helhet kan du läsa här.

Du kanske också är intresserad av:

Vårt arbete inom kvalitet och miljö

Jobba hos oss

‹ Se alla nyheter