‹ Se alla nyheter Framtiden för CERTEGO är hållbar och elektrisk

Framtiden för CERTEGO är hållbar och elektrisk

7 juni 2024

För att vi på CERTEGO ska minska våra koldioxidutsläpp har vi som mål att ersätta våra fossildrivna fordon med elbilar.

På vår inköpsavdelning jobbar Louise Erixon som har en nyckelroll i CERTEGO:s hållbarhetsresa mot 2025. För att reducera våra koldioxidutsläpp har vi som mål att minska antalet fossildrivna bilar som våra medarbetare kör. Louise har snart jobbat ett år hos oss, och under den tiden har stort fokus legat på fordonsflottan:

”Att organisera och förbättra hanteringen kring bilarna har varit mitt huvudsakliga uppdrag hittills. Jag jobbar också med våra indirekta inköpskategorier, vilket innebär att jag bland annat analyserar inköpsbehov, optimerar våra kostnader, samt förvaltar och utvecklar både nya och befintliga leverantörsrelationer”, berättar Louise.

För att uppnå våra hållbarhetsmål har inköpsavdelningen på CERTEGO en central roll i arbetet. Detta innebär att vi ställer högre krav på våra leverantörer. Louise fortsätter:

”Där det är möjligt stödjer jag organisationen i att avyttra sin äldre fossildrivna fordonsflotta för att ställa om och uppnå våra miljömål. För att minska våra utsläpp måste våra leverantörer följa miljö- och hållbarhetskriterier som en del av deras åtaganden gentemot oss. På så vis påverkar vi att hela leveranskedjan följer miljöpraxis”.

Tack vare medarbetare som Louise kan CERTEGO fortsätta arbetet mot en mer klimatsmart framtid. Vi vill stödja FN:s hållbarhetsmål, och under 2025 siktar vi på CERTEGO Sverige att ha en fordonsflotta som är till femtio procent elektrisk.

‹ Se alla nyheter